Thứ Hai sau Chúa Nhật 5 Phục Sinh – Năm B

Lời Chúa: Ga 14, 21-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy”. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?” Chúa Giêsu trả lời: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con”.

 


Suy niệm

 Yêu Chúa, đó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Nhưng thế nào là yêu Chúa? Trong Tin Mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta câu hỏi trên đây. Ngài nói: “Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy”. Như vậy yêu mến Chúa là giữ lời Chúa truyền. Tuân giữ Lời Chúa ở đây không có nghĩa thụ động, là đem chôn dấu Lời Chúa, nhưng hiểu theo nghĩa tích cực, là có sáng kiến đem Lời Chúa ra thực hành trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

 Tất cả những lời của Chúa gồm tóm gọn trong lời này, đó là “YÊU”. Yêu Thiên Chúa với tình yêu của người con thảo và yêu đồng loại với tình yêu mà Chúa yêu ta. Thánh Augustino diễn tả tình yêu này bằng những hình ảnh rất đẹp như sau : “Tình yêu có đôi tay giúp đỡ mọi người, có đôi chân bước nhanh tới người nghèo khổ, có đôi mắt để thấy sự đau khổ và nhu cầu của người thiếu thốn, có đôi tai nghe sự thất vọng và sự buồn rầu của người khác”. Ước chi những lời này trở thành hiện thực trong cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống những lời Chúa dạy, vì nếu biết mà không sống điều mình biết, thì chẳng ích lợi gì. Xin cho chúng con biết làm đẹp cuộc đời mình bằng nỗ lực mến Chúa yêu người, để nhờ đó chúng con trở thành hình ảnh sống động và trung thực của Chúa giữa lòng đời hôm nay. Amen.  


 

Comments are closed.