Thứ Hai sau Chúa Nhật 4 Mùa Chay – Năm C

Lời Chúa: Ga 4, 46-54

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ. Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về. Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.


Suy niệm

“ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về.”

Viên sĩ quan cận vệ của nhà vua đến cùng Đức Giêsu với một niềm hy vọng cuối cùng. Khi nghe về Đức Giêsu là một vị ngôn sứ quyền năng, đích thân ông đã tìm đến để xin Người chữa cho con trai mình, vì anh đau nặng và các thầy thuốc khác đã không thể chữa được căn bệnh đó. Với mong muốn làm tăng thêm lòng tin nơi ông, Đức Giêsu đã nói: “các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu”. Tuy nhiên, ông vẫn khẩn khoản nài xin với một đức tin mạnh mẽ hơn: “thưa Ngài, xin Ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất”. Nhờ vào đức tin của mình, con ông đã được chữa lành nhờ quyền năng Thiên Chúa.

Bệnh tật của con cái là nỗi đớn đau lớn cho cha mẹ. Nhưng, nếu con trai viên sĩ quan kia không bị bệnh nặng, thì liệu ông có tìm đến với Chúa Giêsu không ? Khi gặp Chúa, niềm tin của ông được củng cố và trở nên vững vàng hơn. Chính đức tin đã mang ơn cứu rỗi đến cho cả gia đình ông. Đôi khi chính những nghịch cảnh mà ta phải đối mặt lại là cách Thiên Chúa thử thách và làm cho đức tin của ta thêm vững mạnh. Vì thế, dù có gặp phải khó khăn, hãy tin tưởng và cậy trông vào lòng Chúa thương xót.

Lạy Chúa, qua nhiều hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, Chúa mời gọi chúng con biết phó thác nơi Chúa. Xin cho chúng con biết luôn tin tưởng vào Chúa. Khi phải đối mặt với những khó khăn ấy, xin cho chúng con không bị ngã lòng mà mất đức tin, nhưng nhờ đó mà đức tin được rèn luyện trở nên vững vàng, và sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.


Thánh Perpêtua và Fêlicita, Tử đạo

Cái giá phải trả cho các anh hùng tử đạo là bị tra tấn, đánh đập, nhốt tù, giết chết. Thánh nữ Perpêtua và Fêlicita, người nô lệ đang có thai, cùng với nhiều bạn hữu khác như Secundulus, Saturnin à Revocatus đều bị bắt tống ngục khi họ nại vào danh Chúa Kitô, tuyên xưng Chúa Kitô là gia nghiệp và là Chúa tể trời đất. Các vị này đều bị giam giữ, tra tấn dưới thời Hoàng đế Sévère cấm cách, ra lệnh tru diệt đạo công giáo. Các vị nữ anh hùng này này đã được chịu phép thánh tẩy ngay trong tù vì trước đó các Ngài mới chỉ là tân tòng. Thánh Perpêtua thuộc gia đình quí phái giầu có, nhiều danh vọng, nên Cha của thánh nhân hết sức khuyên nhủ con mình bỏ đạo để được sống. Thánh nhân đã cương quyết theo Chúa đến hơi thở cuối cùng đúng như lời Chúa đã nói:”Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống vì Ta thì sẽ cứu được nó …….xem tiếp


Comments are closed.