Thứ Ba sau Chúa Nhật 29 Thường Niên – Ngày 18/10/2016

Lời Chúa: Lc 12, 35-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy”.


Suy niệm

“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15)

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng. Chúa dặn dò các vị : “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói : Bình an cho nhà này” (Lc 10, 5). Như vậy, các môn đệ là những sứ giả bình an của Chúa. Đối với người Do thái, khi họ cầu chúc bình an cho ai là có ý cầu mong cho người đó có Thiên Chúa ở cùng. Khi các môn đệ nói “Bình an cho nhà này” nghĩa là các ngài cầu chúc cho nhà đó có Chúa Giêsu và bình an của Ngài hiện diện. Các môn đệ sẽ loan báo cho muôn dân biết rằng, Đấng Cứu Thế bấy lâu dân Israel mong đợi đã hiện diện “bằng xương, bằng thịt giữa thế gian”. Người là Hoàng Tử Bình An và chỉ có Người mới ban cho nhân loại bình an đích thực. Ai muốn hưởng bình an tâm hồn thì phải mở lòng đón nhận Người, tín thác vào Người. Bình an Chúa Giêsu ban tặng không theo kiểu thế gian (Ga 14, 27). Bình an của thế gian có thể là không có chiến tranh, là sự an toàn thể lý hay một bảo đảm về của cải vật chất. Đang khi đó, bình an Chúa Giêsu ban tặng là bình an nội tâm và thiêng liêng. Ai có Chúa trong tâm hồn thì sẽ có bình an ấy, có đủ sức để chịu đựng và vượt qua những thử thách, khổ đau trong đời. Là sứ giả bình an của Chúa, người môn đệ phải trao ban cho nhân loại bình an của Triều đại Thiên Chúa. Để trở thành một sứ giả bình an của Chúa, người môn đệ phải đối diện với nhiều thử thách, chấp nhận sống khó nghèo, thanh thoát với của cải vật chất và nhất là phải để cho tâm hồn mình luôn có Chúa và bình an của Người.

Nhiều người thời nay lầm tưởng của cái vật chất và khoa học kỹ thuật có thể đem đến cho con người bình an, nhưng kỳ thực, nhiều khi nó lại là nguyên nhân đưa đến những bất an nơi cõi lòng. Như thế, con người thời nay rất cần được vui hưởng bình an của Chúa, và mỗi Kitô hữu được Chúa tha thiết mời gọi trở thành sứ giả ra đi rao giảng và trao ban bình an của Người cho mọi người. Để làm được điều đó, trước hết mỗi Kitô hữu chúng ta phải có Chúa và bình an của Người. Tiếc rằng, dù mang danh Kitô hữu, mang danh môn đệ Chúa, nhưng có đôi khi ta chưa phải là sứ giả bình an vì chính ta chưa có sự bình an của Người. Hiện nay, vẫn còn nhiều người chưa tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và là Đấng trao ban bình an đích thực. Thế nên, ngay lúc này đây đang rất cần nhiều môn đệ ra đi rao giảng và trao ban bình an của Chúa. Khi tham dự thánh lễ, ta lãnh nhận bình an của Chúa và trao chúc cho nhau. Khi thánh lễ kết thúc, mỗi người chúng ta phải trở thành một sứ giả bình an giữa đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho tâm hồn con luôn có Chúa và bình an của Ngài để con ra đi rao giảng về Chúa và trao ban bình an cho tha nhân. Xin Chúa tôi luyện con tim con mỗi ngày để con trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa cuộc sống đầy bất an hôm nay.


Comments are closed.