Thứ Ba sau Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Lc 8, 19 – 21

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy”. Người trả lời với họ rằng: “Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”.


Suy niệm

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8, 21).

Khi nói đến “gia đình” chúng ta thường liên tưởng đến một mái ấm thân thương trong đó có cha mẹ và anh chị em ruột thịt của chúng ta. Tuy nhiên, thánh sử Lu-ca trong bài Tin Mừng hôm nay còn khẳng định, ngoài gia đình huyết tộc chúng ta còn có thêm một gia đình khác, đó là “gia đình đức tin”, gia đình của những người biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa. Chúa Giê-su không có ý chối bỏ gia đình huyết tộc của mình, nhưng Người muốn bày tỏ cho đám đông thấy rằng, gia đình của Người không chỉ bao gồm “Mẹ và anh em Người” (Lc 8, 20), nhưng còn là “tất cả những ai biết lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa, thì đều là mẹ và anh chị em của Chúa Giê-su” (x. Lc 8, 21).

Là những người Ki-tô hữu, chúng ta không chỉ quan tâm đến gia đình ruột thịt của mình, nhưng còn phải xây dựng tình huynh đệ trong gia đình Thiên Chúa. Mỗi ngày chúng ta được mời gọi sống thân tình với Chúa Giê-su và yêu thương anh chị em mình hơn. Đồng thời, Lời Chúa hôm nay cũng là lời chất vấn lương tâm mỗi chúng ta trong bổn phận làm con cái Thiên Chúa : chúng ta đã thực sự đón nhận lời Thiên Chúa và thực hành lời Ngài cách chân thành chưa ? Là anh chị em trong cùng một “gia đình đức tin”, chúng ta có ý loại trừ hay đối xử thiếu thân tình với nhau không ?

Lạy Chúa, xin Chúa thanh tẩy lòng trí chúng con mỗi khi chúng con lắng nghe Lời Chúa, để tâm hồn chúng con trở nên những mảnh đất tốt ươm trồng hạt giống Lời Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã trọn hảo trong việc lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho chúng con đức tin tinh tuyền để chúng con can đảm thực thi Lời Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của mỗi chúng con. Amen !


Comments are closed.