Thứ Hai sau Chúa Nhật 25 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Mt 9, 9-13

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như vậy?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải hy lễ. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi”.


Suy niệm

“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9, 13a)

Điều Thiên Chúa cần nơi con người là “lòng nhân” chứ không phải là “lễ tế”. Chính lòng mến chân thành làm nên giá trị con người trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã từng đánh giá cao người đàn bà góa nghèo dâng cúng chỉ có hai đồng tiền kẽm nhưng với tất cả tấm lòng chân thành (x.Mc 12, 41-44). Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chọn Matthêu, một người bị giới lãnh đạo Dothái giáo loại trừ và xem là hạng người tội lỗi, để làm môn đệ của Ngài. Vì Chúa thấu rõ con người ông hơn bất kỳ ai và ông cũng đã biết mau mắn, chân thành đáp lại lời mời gọi yêu thương của Ngài.

Đời sống Kitô hữu vẫn luôn có nguy cơ vụ hình thức hơn là đời sống mến Chúa chân thành. Có người cố gắng giữ đúng lề luật Chúa để được Chúa nhận lời mình xin hơn là để đẹp lòng Chúa. Có người tự mãn vì thấy mình hoàn tất mọi việc một cách trọn vẹn trước mặt Chúa và người khác, nhưng lại không thực lòng yêu mến Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình để biết đến với Chúa với cả tấm lòng, để dành cho Chúa chỗ nhất trong cuộc đời mình. Chính Chúa phải vượt lên trên công việc của Chúa.

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng mến Chúa chân thành, để con luôn biết can đảm sống theo những đòi hỏi của Chúa, vì con tin chắc đó là những điều tốt nhất Chúa muốn cho con. Đồng thời, để con cũng biết dễ dàng cảm thông và yêu thương những người anh em bên cạnh mình. Amen.


Lễ Thánh Matthêu, Tông Ðồ, Tác Giả Sách Tin Mừng

Lêvi là tên gọi của thánh Matthêu tông đồ, thánh sử. Tin Mừng thuật lại khi Chúa Giêsu đi ngang qua bàn thuế, Người gọi Lêvi. Lêvi không chần chừ, không do dự, ông đứng dậy khỏi bàn thu thuế mà đi theo Chúa Giêsu. Ơn gọi của Lêvi thật là huyền diệu ! Chúa Giêsu không nói nhiều, Người chỉ nói một câu vỏn vẹn, ngắn ngủi: ” Hãy theo Ta”. ………….xem tiếp


Comments are closed.