Thứ Hai sau Chúa Nhật 21 Thường Niên – Năm B

Lời Chúa: Ga 1, 45-51

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nadarét nào có cái chi hay?” Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.


Suy niệm

     Một hôm, ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói: “Đấng mà sách luật Môsê nói tới, chúng tôi đã gặp: “Đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Na-da-rét”. Ông Na-tha-na-en liền bảo: “từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem!” Đức Giêsu thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối”. Ga (1, 45-51)

     Na-da-rét là một ngôi làng nhỏ, nghèo và không có nhiều người biết đến. Vì thế, việc Phi-líp-phê giới thiệu về Chúa Giêsu đã khiến Na-tha-na-en thắc mắc, nghi ngờ “từ Na-da-rét, làm sao có cái gì hay được?” Ông đã đến để gặp Chúa Giêsu và qua cuộc đối thoại với Người, ông đã nhận ra Người “chính là con Thiên Chúa, là vua Ít-ra-en”.

     Để biết được Thiên Chúa, cần có ân huệ nhưng-không mà Thiên Chúa dành tặng cho những ai Ngài muốn. Chúng ta đã được lãnh nhận ân huệ ấy qua bí tích Rửa tội, song khi đối mặt với cuộc sống, nhiều lúc chúng ta còn tỏ ra nghi nan về Thiên Chúa mà quên đi lời Chúa nhắn nhủ chúng ta qua tiếng lương tâm và qua những dấu chỉ bình thường hằng ngày. “Cứ đến mà xem!” là lời mời gọi mỗi người chúng ta hãy trung thành chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, hăng say tìm hiểu lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, chúng ta trở nên thân tình với Chúa, kín múc được sức mạnh từ Người và hân hoan ra đi loan báo về Chúa cho tha nhân.

     Lạy Chúa, xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con lòng nhiệt thành, sự hy sinh quảng đại để dấn thân ra đi loan báo Tin mừng nước Chúa cho những người còn chưa nhận biết Chúa. Amen.


Lễ Thánh Barthôlômêô, Tồng đồ

Philipphê gặp ông Na-tha-na-en và nói :”Ðấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới,chúng tôi đã gặp: đó là ông Giêsu, con ông Giuse,người Na-Da-Rét “. Ông Na-tha-na-en liền bảo:”Từ Na-Da-Rét,làm sao có cái gì hay được ?”.Ông Philipphê trả lời:”Cứ đến mà xem” ( Ga 1,45-46 )………xem tiếp


Comments are closed.