Thứ Ba sau Chúa Nhật 14 mùa Thường Niên – Ngày 05/07/2016

Suy niệm

“Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9, 37-38).

Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể làm người, đến thế gian để loan báo Tin Mừng Nước Trời và cứu độ nhân loại. Thật vậy, Chúa chữa lành và cứu sống con người: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại” (Mt 11,5). Chúa thương xót và thứ tha tội nhân: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11b). Chúa giải thoát con người khỏi xiềng xích sự dữ, khỏi khổ đau tuyệt vọng: “Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được và dân chúng vui mừng trong sự kinh ngạc” (Mt 9,33). Chúa “tìm và cứu những gì đã mất” và công bố Tin Mừng Cứu Độ (x. Lc 19,10). Chúa thao thức mang Tin Mừng ấy đến cho mọi con người, mọi dân tộc và mọi quốc gia. Chúa muốn có những người sẵn sàng chia sẻ thao thức ấy với Chúa.

Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta cũng “hãy đi và làm như vậy”. Nhưng người ta không thể cho kẻ khác cái mà mình không có, không thể rao giảng Tin Mừng Nước Trời đang khi mình còn mơ hồ và chưa đủ thấm nhập Tin Mừng ấy. Cho nên, chúng ta được mời gọi để đến với Chúa, ở cùng Chúa, học từ Chúa, thao thức và sống như Chúa hầu trở nên những thừa tác viên của sự chữa lành, của lòng thương xót hay tha thứ của Thiên Chúa; trở nên niềm hi vọng và bình an của người đau khổ; trở nên chứng từ sống của Đấng Phục Sinh, và nên người “thợ gặt” trung thành của “chủ mùa gặt”. Chúng ta không phủ nhận sự yếu đuối và bất toàn nơi thân phận con người mình. Nhưng có như thế, chúng ta mới biết khiêm nhường mà hoàn toàn cậy dựa vào ơn Chúa. Nhờ vậy, Tin Mừng Nước Trời mới được rao giảng cách hữu hiệu và phù hợp thánh ý Thiên Chúa, vì Chúa đã nói: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kêu gọi chúng con theo Chúa để làm chứng và cộng tác vào sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa, xin cho chúng con ngày một nên hoàn thiện và trở thành người môn đệ như lòng Chúa mong muốn. Amen.


Thánh Antôn Maria Zacaria, Linh mục

Năm 1509, Antôn Maria Zacaria mở mắt chào đời trong một gia đình đạo đức, quyền quí tại Crémone. Thánh nhân ngay từ lúc còn nhỏ đã có lòng thanh sạch, đã yêu quí đức khiết tịnh một cách cương quyết, sâu xa. Ngài cảm nghiệm Lời Chúa trong tám mối phúc thật:” Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5, 8)….xem tiếp


Comments are closed.