Thứ Tư sau Chúa Nhật 14 mùa Thường Niên – Ngày 06/07/2016

Suy niệm

Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà It-ra-en (Mt 10,6).

Nhiều người nghĩ rằng công việc truyền giáo, rao giảng Tin mừng là công việc của các giám mục, linh mục, của những người đi tu, và họ phải đi đến những nơi xa xôi để đem Chúa đến cho những người ở đó. Chúng ta không biết rằng khi lãnh nhận bí tích rửa tội, Hội thánh trao cho chúng ta ba sứ mạng: tư tế, ngôn sứ và vương đế sao? Cho nên toàn thể mọi Kitô hữu đều có trách nhiệm ngôn sứ, rao giảng Lời Chúa cho mọi người, trong đó có bạn có tôi. Nhưng rao giảng bằng cách nào? Hôm nay, Chúa Giêsu sai mười hai tông đồ đi rao giảng và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en”. Phải chăng Chúa muốn chúng ta đi đến với những anh chị em trong xứ ? Chỉ thị của Chúa Giêsu nghe có vẻ cục bộ và chỉ ưu ái cho riêng một mình dân Ít-ra-en, trái với những gì chúng ta thường nghe: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và rao giảng Tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Dĩ nhiên không có sự trái ngược nào ở đây, Chúa luôn có lý do của Chúa : Hãy đi khắp thế gian, đúng rồi, nhưng trước khi chúng ta đi đến những nơi khác, hãy làm cho nơi mình ở thấm đẫm Lời Chúa.

Trong giáo xứ, hẳn bạn là con chiên ngoan hiền, nhưng rất có thể bên cạnh bạn có nhiều con chiên đang lầm đường lạc lối, chẳng hạn trong gia đình, họ hàng, láng giềng của bạn… Họ đang sống không đúng với đường lối của Chúa, của Giáo hội. Vâng lệnh Chúa, bạn hãy đến với họ, đến với các con chiên lạc nhà ông A, nhà bà B, nhà anh chị C…

Lạy Chúa, vào đạo thì dễ, giữ đạo mới khó. Vì nhiều lý do khác nhau, xung quanh chúng con vẫn còn những anh chị em đang sai lạc trong đức tin, sống xa rời Chúa. Xin cho chúng con biết can đảm đến với họ, chia sẻ động viên mời gọi họ trở về với Chúa. Amen.


Thánh Maria Goretti, Trinh Nữ Tử Đạo

Teresa Maria Goretti sinh ngày 16. 10. 1890 tai Corina, một làng nhỏ thuộc nước Ý. Goretti được sinh ra trong một gia đình Công giáo đạo đức, thanh cao. Ông Luygi cha của Goretti, một người cha cần cù, biết nhìn xa trông rộng mọi cảnh huống trong gia đình. Bà Axunta, một người mẹ hiền hậu, bao giờ cũng tỏ ra thương chồng và yêu các con….xem tiếp


Comments are closed.