Thứ 7 Tuần Thánh – Ngày 20/04/2019

Lời Chúa: Ga 19,38-42

Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU- GIÔNA CỦA THỜI ĐẠI MỚI

“Các ông mai táng Đức Giêsu ở đó” (Ga 19,42).

Sau biết bao đau đớn và tủi nhục, Chúa Giêsu đã trút hơi thở cuối cùng trên thập giá. Sau đó, Ngài đã được những người thương mến mai táng trong mồ. Ngôi Hai Thiên Chúa cao trọng dường bao, nay lại chịu vùi sâu trong lòng đất. Tuy nhiên, biến cố này cũng nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu trước đây đã nhiều lần tiên báo cho các môn đệ và mọi người về cái chết của mình. Trong đó, có lần Chúa Giêsu đã từng so sánh cái chết của Người với dấu lạ “ông Giôna ba ngày trong bụng cá”.

Khi xưa, ông Giôna bị nuốt vào trong bụng cá không phải do ông tự nguyện, nhưng do ông trốn chạy Thiên Chúa, không muốn kêu gọi dân thành Ninivê sám hối để họ được cứu thoát, nên bị Thiên Chúa cho cá lớn nuốt vào bụng. Còn Chúa Giêsu thì hoàn toàn ngược lại. Ngài là Con Thiên Chúa, nhưng vì yêu thương nhân loại, Ngài đã xuống thế làm người, và cũng chính vì tình yêu, Ngài đã chịu chết trên thập giá để cứu độ con người. Khi ông Giôna ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, ông đã kêu xin Thiên Chúa và đã được Thiên Chúa cứu thoát. Còn Chúa Giêsu, sau khi được an táng trong mồ đá, dưới quyền năng của Chúa Thánh Thần, ngày thứ ba Người đã trỗi dậy từ cõi chết. Sau khi thoát khỏi bụng cá, ông Giôna đã kêu gọi dân thành Ninivê ăn năn sám hối, và họ đã được cứu thoát. Còn Chúa Giêsu sau khi sống lại, Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Ngài đã mở ra một thời đại mới cho nhân loại. Chính Ngài đã đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người ở mọi thời và mọi nơi. Đây cũng chính là điều mà tiên tri Giôna đã loan báo, nay được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu.

Khi xưa, dân thành Ninivê đã tin vào lời rao giảng của tiên tri Giôna mà được ơn cứu thoát. Ngày nay, chúng ta muốn được cứu độ, muốn được hưởng hạnh phúc đời đời thì phải tin vào Chúa Giêsu, tin vào tình yêu mà Ngài dành cho nhân loại. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu dám cho đi chính mạng sống của mình. Chúng ta hãy cố gắng dùng con tim của mình để cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, cố gắng để tình yêu Chúa chạm vào cõi lòng của chúng ta, nhờ vậy chúng ta biết dùng tình yêu nhỏ bé của mình để đáp lại tình yêu vô biên của Chúa.

Trong ngày cực thánh này, xin cho mỗi người chúng con cảm nhận được sự đau đớn của Chúa Giêsu khi chịu đóng đinh trên thập giá, đồng thời quyết tâm ăn nối sám hối, chôn vùi quá khứ tội lỗi để sau này cũng được sống lại với Người. Amen.


Comments are closed.