Thứ 7 Tuần IV Phục Sinh – Ngày 28/04/2018

Lời Chúa: Ga 14, 7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

 


Suy niệm

HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9)

Con người, mọi nơi và mọi thời, luôn khát mong được nhận biết về Thượng Đế, mà người Công Giáo gọi là Thiên Chúa. Sự khát mong đó được diễn tả qua các tín ngưỡng và các hành vi tôn giáo trên thế giới. Tuy nhiên, con người không thể nhận biết Thiên Chúa, nếu chính Ngài không tỏ ra cho biết. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tỏ cho con người nhận biết Ngài qua vũ trụ tạo thành và nhất là qua mặc khải. Kinh Thánh Cựu Ước đã cho thấy Thiên Chúa mặc khải cho con người nhận biết Người một cách tiệm tiến qua các việc làm và lời nói như việc Đức Chúa mạc khải cho Môsê Danh của Ngài: “Ta là Đấng Hiện Hữu” (Xh 3, 14); qua giao ước; các phép lạ, qua các tiên tri, v.v.

Dù vậy, điều Thiên Chúa mặc khải về chính Người trong Cựu Ước suốt hàng ngàn năm là một sự chuẩn bị cho sự mặc khải trọn vẹn nhất nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh trọn hảo của Chúa Cha, là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14, 9). Đây là lời khẳng định của một con người thật và là Thiên Chúa thật. Bởi thế, những lời Chúa Giêsu giảng dạy và những việc Chúa Giêsu đã làm khi còn ở tại thế là mặc khải trọn hảo của “hình ảnh Thiên Chúa”. Chúa Giêsu khẳng định: “Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình” (Ga 14, 10). Hiến chế Tín lý về mặc khải của Công đồng Vaticanô II xác quyết: Đức Giêsu Kitô, “Đấng mà ai thấy là thấy Chúa Cha (x. Ga 14,9), bằng tất cả sự hiện diện và cách thế tỏ bày chính mình, bằng lời nói và việc làm, bằng các dấu chỉ và phép lạ, nhất là bằng cái chết và sự sống lại vinh quang từ trong kẻ chết, sau cùng, bằng việc cử Thánh Thần Chân lý đến, chính Người đã hoàn tất việc kiện toàn mặc khải và dùng chứng cứ thần linh xác nhận là Thiên Chúa ở với chúng ta, để giải thoát chúng ta khỏi bóng tối tội lỗi và sự chết, cho chúng ta sống lại để được sống đời đời”. Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, với Thông điệp “Thiên Chúa là tình yêu”, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô, với Tông thư “Thiên Chúa giàu lòng thương xót”, đã làm nổi bật hình ảnh của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Vậy, Đức Giêsu Kitô chính là hình ảnh của Thiên Chúa.

Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Người (x. St 1,27). Tuy nhiên, tội lỗi đã làm méo mó “hình ảnh của Thiên Chúa” nơi chúng ta. Bằng cuộc khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu đã phục hồi “hình ảnh của Thiên Chúa” nơi chúng ta, không chỉ phục hồi theo, mà còn vượt xa hình ảnh đã có lúc Khởi Nguyên. Vì thế, Chúa Giêsu, xưa đã mời gọi các Tông đồ, nay tiếp tục mời gọi chúng ta hãy tin vào Người, Đấng vẫn đang hiện diện cách sống động trong cuộc đời mỗi người chúng ta: “Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14, 11). Nhờ tin vào Chúa Giêsu, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Nhờ Ân sủng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể sống theo gương Chúa Giêsu, có thể làm được những việc Người làm. Nói cách khác, chúng ta có thể nói năng, ước muốn và hành động cách đúng đắn và tốt lành để trở nên hình ảnh của Thiên Chúa cho tha nhân. Được kết hợp với Đấng Cứu Độ của mình, chúng ta đạt tới sự trọn hảo của đức mến là sự thánh thiện và hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.

Lạy Chúa, chúng con xác tín rằng, chỉ duy Tin mừng Chúa Giêsu Kitô mới đích thực là Lời có sức biến đổi con người nên con cái Thiên Chúa và đem lại phúc trường sinh mà thôi. Xin cho chúng con luôn giữ vững niềm tin vào Lời Chúa và nhất là sống theo Lời Chúa dạy hầu trở nên hình ảnh đích thực của Thiên Chúa giữa thế gian này. Amen.


Comments are closed.