Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá

WHĐ (25.04.2018) – Lúc 12g00 ngày hôm nay thứ Tư 25-04-2018 tại Roma, tức 17g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường, linh mục giáo phận Đà Lạt, hiện là Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà Đà Lạt, làm Giám mục Chính toà giáo phận Thanh Hoá.

Hoà chung niềm vui với giáo phận Thanh Hoá, ngay sau khi Toà thánh công bố tin vui này, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ: “Trong tư cách Giám quản Tông toà và Giám mục tiền nhiệm, tôi hiệp ý với đại gia đình giáo phận Thanh Hoá để tạ ơn Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương an bài cho đoàn chiên của Ngài có mục tử chăm sóc. Trong tâm tình đó, tôi rất an tâm chuyển giao giáo phận cho Đức giám mục tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường. Tôi hiệp ý với mọi người để xin Chúa chúc lành người Chúa đã chọn”.

Giáo phận Thanh Hoá trống toà từ ngày 29-10-2016, khi giám mục giáo phận là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế – kiêm Giám quản giáo phận Thanh Hoá.

 

***

Tiểu sử Đức Tân giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường:

Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, là người con thứ hai trong một gia đình có 10 anh chị em gồm 5 gái, 5 trai.

1964 – 1972:           Học tại Tiểu chủng viện Thánh Simon Hoà Đà Lạt

1972 – 1975:           Học tại Đại chủng viện Thánh Philiphê Minh Đà Lạt

và Đại học Công giáo Đà Lạt

1975 – 1986:           Thực tập mục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc

1986 – 1992:           Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

27/6/1992:               Được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục

tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn

1992 – 2001:           Phó xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

2001 – 2005:           Phó xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

2005 – 2014:           Quản xứ Tân Bùi, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt

2014 – 2017:           Quản xứ Madaguôi kiêm Quản Hạt giáo hạt Madaguôi, giáo phận Đà Lạt

2002 – 2017:           Trưởng Ban Giáo lý Đức tin giáo phận Đà Lạt

2005 – 2014:           Phó Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn

Từ 2009:                 Thành viên Uỷ ban Giáo lý Đức tin thuộc HĐGMVN

2014 – 2017:           Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn; Phó Ban Giáo lý toàn quốc

2010 – 2017:           Thẩm phán Toà án Hôn phối giáo phận Đà Lạt

                                Thành viên Hội đồng Linh mục (từ 2010)

                                Thành viên Ban Tư vấn giáo phận Đà Lạt (từ 2014)

2012 – 2013:           Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines

2017:                       Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt.

Nguồn | WHĐ

Comments are closed.