Thứ 7 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 30/12/2017

Lời Chúa: Lc 2,36-40

Khi ấy, có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

 


Suy niệm

HÀI NHI GIÊSU, ĐẤNG MUÔN NGƯỜI ĐANG MONG ĐỢI

“Bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem” (Lc 1,38)

Sự ra đời của Hài Nhi Giêsu đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho biết bao người. Bởi Người chính là Đấng mà họ đang mong chờ. Được Thánh Thần thúc đẩy và soi sáng, ông Simêon đã nhận ra Hài Nhi Giêsu chính là ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Ông đã hân hoan dâng lời chúc tụng Thiên Chúa, và tiên báo về Hai Nhi Giêsu. Tiếp nối lời công bố của ông Simêon là lời giới thiệu của bà Anna về Hài Nhi Giêsu : “Bà nói về Hài Nhi cho tất cả những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem”. Chính bà cũng là người đã sống trong niềm hy vọng ngày Thiên Chúa viếng thăm. Cuộc sống của bà không mấy tốt đẹp : “sống với chồng được bảy năm rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi”. Dù vậy, bà vẫn một lòng cậy trông vào Chúa. “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa”. Thiên Chúa đã đoái thương đến bà. Ngài đã cho bà nhận ra Hài Nhi Giêsu chính là Đấng cứu độ mà bà và mọi người đang mong đợi.

Trong sâu thẳm của cõi lòng, ai cũng mong chờ niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui vỡ òa khi nỗi chờ mong được thỏa mãn. Nhưng ai hay cái gì có thể lấp đầy khát vọng của chúng ta ? Tha nhân và mọi sự trên trần gian này có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc được không ? Chúng ta có thể hạnh phúc khi ở cùng người khác, có thể vui thích khi hưởng dùng mọi sự trên trần gian. Nhưng tất cả rồi cũng sẽ qua đi cùng với thế gian. Chỉ có Thiên Chúa và những gì gắn liền với Ngài mới tồn tại mãi. Thiên Chúa chính là niềm vui, niềm hạnh phúc mà chúng ta đang khát mong. Chỉ có Đấng vô biên mới có thể thỏa mãn nỗi khát vọng vô biên. Thiên Chúa đã làm thỏa lòng chờ mong của chúng ta. Ngài đã tặng ban Hài Nhi Giêsu cho chúng ta để cứu độ chúng ta. Tiếp nối lời giới thiệu của bà Anna, chúng ta cũng hãy loan báo niềm vui ơn cứu độ cho mọi người.

Lạy Hài Nhi Giêsu ! Từ trời cao, Chúa đã ngự đến viếng thăm chúng con. Xin giúp chúng con tin nhận rằng chỉ có Chúa mới làm no thỏa khát vọng của chúng con. Ngoài Chúa ra, chúng con tìm đâu hạnh phúc. Xin khơi dậy nơi chúng con niềm vui ơn cứu độ để chúng con hăng say, phấn khởi giới thiệu cho mọi người.


Comments are closed.