Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – Ngày 31/12/2017

Lời Chúa: Lc 2,22-40

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

 


Suy niệm

GIA ĐÌNH SỐNG THÁNH

“Bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa” (Lc 2,22b)

Mùa Giáng Sinh tràn ngập niềm vui và bình an với mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người ở cùng nhân loại. Từ niềm vui thuở xưa của các mục đồng, các nhà đạo sĩ được nhìn thấy Hài Nhi Giêsu nằm trong máng cỏ đến niềm vui của các Kitô hữu hôm nay. Phụng vụ lời Chúa lễ Thánh gia tiếp tục diễn tả niềm vui của Thánh Giuse và Đức Maria khi các ngài tiến dâng Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa như luật dạy, và niềm vui của cụ già Simeon, của bà Anna khi họ được nhìn thấy Đấng Cứu Độ Israel.

Niềm vui hôm nay là niềm vui thánh và được diễn tả qua năm chữ Thánh. Trước hết là hình ảnh Thánh Gia lên Đền thờ Giêrusalem. Giuse và Maria đã chu toàn Lề Luật là dâng con đầu lòng cho Đức Chúa dù các ngài có thể không làm như thế, vì Hài Nhi Giêsu vốn là Thánh Tử và cũng là Thiên Chúa. Chu toàn Lề Luật là thực thi Thánh ý của Thiên Chúa. Trọn cuộc đời của Thánh Gia là lời xin vâng trước Lời Thiên Chúa theo cách thức và sứ mạng riêng của mỗi Đấng. Chữ Thánh kế tiếp là Thánh Thần, chính Thánh Thần đã thúc đẩy cụ già Simeon lên đền thờ để gặp gỡ và bồng ẵm Hài Nhi. Trong Thánh Thần, qua cụ già Simeon và nữ ngôn sứ Anna, Đấng Cứu Độ được giới thiệu cho nhân loại. Chữ Thánh cuối cùng là Thánh Giá, mầu nhiệm cứu độ ẩn chứa trong mầu nhiệm Nhập Thể. Thánh gia thực thi Thánh ý Thiên Chúa là vác Thánh Giá mỗi ngày, từ hôm nay cho đến đỉnh đồi Golgotha, như lời cụ già Simeon tiên báo cách riêng cho Đức Maria, “một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2,35b).

Sống ơn gọi gia đình hôm nay, các bậc cha mẹ và con cái cùng nhau để năm chữ Thánh trên đi vào cuộc đời mình. Thánh Gia là mẫu gương của mỗi gia đình. Thánh Thần là Đấng được cầu khẩn để Ngài ngự đến và hướng dẫn cha mẹ, con cái cùng nhau thực hiện Thánh ý Chúa trong vai trò và trách nhiệm của mỗi người. Thánh Tử Giêsu là trung tâm mọi hoạt động trong gia đình. Ngài là điểm xuất phát cho những chương trình trong gia đình và là điểm quy về để ai nấy được nghỉ ngơi, bổ sức. Gia đình có Chúa sẽ luôn bình yên thuận hòa và can đảm vác Thánh giá, để tất cả mọi thành viên đều sống ơn gọi nên thánh của mình.

Lạy Chúa, mừng lễ Thánh gia hôm nay, xin Chúa cho các gia đình Công giáo luôn là dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót Chúa giữa thế giới bằng đời sống an vui, thuận hòa và cùng nhau giữ vững đức tin. Amen.


Comments are closed.