Thứ 7 Tuần 9 Thường Niên – Ngày 09/06/2018

Lời Chúa: Mc 12,38-44

Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”. Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

 


Suy niệm

CHO ĐI

“Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”(Mc 12,43).

Bà góa nghèo với tấm lòng quảng đại và nhóm luật sĩ mưu mô xảo quyệt là hai hình ảnh đối nghịch được Đức Giê-su nói trong Tin Mừng hôm nay. Hai đồng tiền nhỏ của bà bỏ vào hòm chính là lúc bà đã bỏ cả gia tài để bà sống. Bà đã cho đi tất cả, cho đi sự ấm no của bản thân, cho đi nhu cầu thiết yếu hằng ngày, thậm chí cho đi ngay cả chính mạng sống của mình chỉ vì bà đã có Chúa là lẽ sống của đời bà. Bà nghèo nhưng giàu lòng, bà ít tiền nhưng quảng đại. Do đó, Chúa Giê-su đã khen ngợi bà và bà đã nhận được lòng thương xót quảng đại của Thiên Chúa. Còn những người luật sĩ, nhìn dáng dấp bên ngoài tuy có vẻ đạo mạo, rộng lượng, hào phóng nhưng trong lòng chất chứa một sự tham lam đầy ích kỉ, so sánh tính toán thiệt hơn. Vì thế, Chúa Giê-su đã lên án cảnh tỉnh cho chúng ta về những hạng người này.

Có người nói: “Tôi không làm bác ái được vì tôi không có tiền”. Chẳng lẽ chỉ có tiền mới bác ái được sao? Chiêm ngưỡng thái độ và tấm lòng cởi mở chân thành của bà góa đã hết mình trong tương giao với Thiên Chúa và tha nhân, để soi chiếu vào cuộc đời mình, chúng ta được mời gọi hãy biết an ủi, cảm thông với người đau khổ; hãy biết cho đi thời giờ sức khỏe để thăm viếng đỡ nâng những người bất hạnh; và nhất là hãy biết dâng những hy sinh trong âm thầm để cầu nguyện cho những người đang cần đến sự trợ giúp. Có như thế, mọi lễ vật ta dâng lên Chúa với con tim đơn sơ chân thành đáng được Người chấp nhận.

Lạy Chúa, xin cho chúng con một tình yêu không tính toán, nhưng luôn biết quảng đại và cho đi. Xin dạy chúng con biết học bài học quảng đại nơi người bà góa trong Tin mừng hôm nay, để chúng con cũng biết cho đi và thực thi bác ái như lòng Chúa mong ước. Amen.


Comments are closed.