Thứ 6 Tuần 9 Thường Niên – Ngày 08/06/2018

Lời Chúa: Ga 19, 31-37

Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: “Không một cái xương nào của Người bị đánh giập”. Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: “Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm thâu qua”.

 


Suy niệm

SUỐI NGUỒN TÌNH YÊU

“Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34).

Thánh Gioan đã định nghĩa rằng: Thiên Chúa là Tình yêu. Một tình yêu quá cao siêu nhiệm mầu mà tâm trí con người không thể hiểu thấu. Như thánh Phaolô nói: “Tình thương của Thiên Chúa vượt quá sự hiểu biết của con người” (Ep 3,19). Nếu như cha mẹ yêu thương con cái mình qua việc sinh thành, dưỡng dục thì đối với Thiên Chúa tình yêu đó còn cao cả hơn gấp bội khi Ngài trao ban chính Con Một yêu dấu của mình để cứu chuộc nhân loại. “Dẫu người mẹ có quên con mình thì Ta cũng sẽ chẳng bao giờ quên các con”(Tv 26,10). Vì thế Lễ Thánh Tâm là dịp để chúng ta cùng nhìn ngắm Tình Yêu của Thiên Chúa qua chân dung Chúa Giêsu, Đấng chịu đâm thâu vì tội lỗi nhân loại.

Không như hai tử tội cùng chịu đóng đinh, Chúa Giêsu không bị đập nát xương ống chân vì Ngài đã chết trước khi quân lính đến. Thánh Gioan cho thấy việc làm này đã ứng nghiệm một đoạn sách trong Cựu Ước: Luật quy định không được làm gãy một cái xương nào của con chiên lễ Vượt Qua (x. Ds 9,12). Con Chiên Tinh Tuyền đó chính là Chúa Giêsu đã bị sát tế để cứu dân Người khỏi chết.

Nhưng điều lạ lùng đã xảy ra. Khi quân lính thấy Chúa Giêsu đã chết thì không đập gãy ống chân Ngài nhưng muốn chắc chắn Ngài đã chết thực sự, một tên lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người, tức thì máu và nước chảy ra. Máu và nước tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu là biểu tượng của lòng thương xót mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Bí tích Thánh Tẩy và Thánh Thể. Nhờ Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được Chúa thứ tha tội lỗi và qua bí tích Thánh Thể, Chúa hiện diện và nuôi dưỡng chúng ta. Như thế, khi bị đâm thâu trên thập giá, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta thấy lòng thương xót bao la vô bờ bến của Ngài. Thế mà trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta lại trở nên những mũi giáo vô hình đâm vào trái tim Chúa lần nữa vì tội lỗi chúng ta gây nên.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, khi nhìn lên trái tim bị đâm thâu của Chúa, con thấy rằng trái tim mình cũng cần được thanh luyện để biết yêu thương quảng đại hơn, biết mở rộng cõi lòng như món qùa trao tặng cho người khác. Chúa đã yêu con đến dốc cạn cả giọt máu cuối cùng trong trái tim, thì xin cho con cũng biết dốc cạn tình yêu cho người khác. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin biến đổi và thanh luyện trái tim con. Amen


Comments are closed.