Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm B – Ngày 10/06/2018

Lời Chúa: Mc 3, 20 - 35

Khi ấy, Chúa Giê su cùng các môn đệ trở về nhà và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa được. Những thân nhân của Người hay tin đó, liền đi bắt Người vì họ nói: “Người bị mất trí”. Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng “chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giê su phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được. Và nếu một nhà mà tự phân tán thì nhà đó không thể đứng vững được. Vậy nếu satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khỏe mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Đó là vì họ nói: “Người bị thần ô uế ám”.

Và mẹ cùng anh em Người đến, đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra. Bây giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình Người rằng: “kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”. Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”. Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA – ĐẤNG GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT

Và những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng “chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ” (Mc 3, 22).

Tin Mừng hôm nay cho thấy giới lãnh đạo Do Thái và nhất là giới luật sĩ cho rằng Chúa Giêsu bị quỷ ám. Hơn nữa họ gán ghép những việc làm của Chúa Giêsu, các phép lạ cũng như lời giáo huấn của Người cho ma quỷ, để hạ bệ Ngài và làm giảm giá trị của những công việc Ngài làm. Lẽ tự nhiên, khi nhắc đến ma quỷ và công việc của nó ai ai cũng sợ và tìm cách tránh xa. Và dĩ nhiên khi giới lãnh đạo Do Thái gán ghép Chúa Giêsu và công việc của Ngài cho ma quỷ thì họ nghĩ dân chúng cũng sẽ tránh xa Ngài, và sẽ không còn ai tin Ngài nữa. Đứng trước sự gán ghép vô cớ như vậy, Chúa Giêsu không nổi giận hay tìm cách trả đũa, nhưng Ngài dùng tình thương mà khuyên nhủ họ và cho họ thấy rằng tội phạm đến Thánh Thần, tức gán việc làm của Thiên Chúa cho ma quỷ là một trọng tội và chẳng được tha.

Theo lý lẽ tự nhiên của loài người chúng ta, ma quỷ không làm những việc tốt đẹp thật sự từ trong bản chất của hành động, đôi khi một hành động nào đó có vẻ ngoài tốt đẹp từ ma quỷ nhưng lại ẩn chứa trong đó một ẩn ý hay mưu mô xấu nào đó. Thế nhưng với Thiên Chúa thì hoàn toàn ngược lại, Ngài là một vị Thiên Chúa nhân hậu và toàn năng. Ngài đến với con người qua chính Con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, một vị Thiên Chúa làm người để chữa lành bản tính yếu đuối và hay sa ngã của chúng ta. Ngài biểu lộ và thông ban vinh quang của Ngài cho nhân loại, ngõ hầu nhân loại nhờ Ngài mà được cứu độ và giao hòa cùng Chúa Cha. Ngài đến để cho con người được sống và sống dồi dào.

Dù ngày hôm nay chúng ta sống cách xa thời Chúa Giêsu xưa, nhưng thái độ và cách ứng xử của chúng ta trước Thiên Chúa đôi khi vẫn còn phảng phất hình ảnh của giới lãnh đạo Do Thái thủơ nào. Chúng ta không dám tin vào một vị Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót, bởi lẽ sự kiêu ngạo và nỗi sợ hãi trước những hoàn cảnh, những biến cố đau thương mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống níu chúng ta lại ở sự sợ hãi. Chính vì thế , chúng ta nhìn Thiên Chúa như một Đấng siêu việt, đáng sợ, hay xét đoán, ganh tỵ, báo thù và trừng phạt. Với cách nhìn Thiên Chúa như thế, chúng ta sợ phải gặp Ngài, sợ bị Ngài trừng phạt vì những yếu đuối, những sai lỗi của chúng ta hơn là đến với Ngài để được Ngài chữa lành như người Cha nhân hậu đón nhận đứa con hoang đàng trở về. Phải chăng chúng ta cũng giống như giới lãnh đạo Do Thái xưa, gán tình yêu và quyền năng cũng như lòng thương xót của Thiên Chúa cho hành động của ma quỷ. Bởi chúng ta không dám tin vào những điều vượt quá trí hiểu và bản tính loài người của chúng ta, không dám tin vào tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người hãy nhìn lại mối tương quan cũng như niềm tin của chúng ta với Thiên Chúa đang ở mức độ nào. Hơn nữa chúng ta có nhìn nhận đúng về Thiên Chúa hay lại nhìn Ngài bằng cặp mắt trần tục nơi bản tính bất toàn của chúng ta.

Lạy Chúa! Đứng trước quyền năng và kỳ công vĩ đại của Ngài dành cho chúng con, chúng con nhận thấy mình nhỏ bé và bất xứng. Xin cho chúng con ý thức và tin nhận rằng Ngài là một Vị Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót. Ngài dùng tình yêu mà cứu độ chúng con chứ không phải dùng sự trừng phạt và báo thù để trả đũa. Cũng từ đó xin Chúa giúp chúng con biết đối xử và nhìn nhận mọi người xung quanh bằng cặp mắt đức tin và tình yêu Chúa dành cho chúng con. Amen.


Comments are closed.