Thứ 7 Tuần 8 Thường Niên – Ngày 02/06/2018

Lời Chúa: Mc 11,27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ lại đến Giêrusalem. Và trong khi Chúa Giêsu đi lại trong đền thờ, thì những trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão đến hỏi Người: “Ông lấy quyền nào mà làm sự đó? Và ai đã ban quyền cho ông để làm như vậy?” Chúa Giêsu đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời ‘Bởi trời’, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao các ông không tin Người?” Nhưng nếu chúng ta nói ‘Bởi người ta’, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri”. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không biết”. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”.

 


Suy niệm

TIN TƯỞNG VÀO QUYỀN NĂNG CỦA THIÊN CHÚA

“Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy” (Mc 11,28).

Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại cuộc tranh luận giữa các thượng tế, kinh sư và biệt phái với Chúa Giêsu về quyền phép của Người. Phần đông dân chúng lương thiện khi thấy những việc Chúa Giêsu làm đều nhận ra quyền năng thiên tính của Người. Nhưng các thượng tế, kinh sư và biệt phái có quyền bính, xấu bụng không muốn nhìn nhận những điều ấy. Họ cho rằng các phép lạ của Chúa là do yêu pháp, quỷ thuật. Và tất nhiên, những phép lạ ấy không bao giờ xảy ra cho họ.

Khi thực hiện một phép lạ, Chúa Giêsu luôn đòi hỏi thụ nhân một điều kiện duy nhất, đó chính là đức tin. Không khó để chúng ta tìm thấy những trường hợp Chúa làm phép lạ chữa lành cho những người có lòng tin vững chắc. Như người đàn bà bị băng huyết, như viên đại đội trưởng có người đầy tớ bệnh nặng, và như tên trộm lành trong giờ hấp hối trên cây thập giá… Khi chúng ta đến lãnh nhận hồng ân của Thiên Chúa, Người cũng tạo điều kiện để khơi dậy niềm tin của chúng ta đối với Thiên Chúa. Vì nhờ niềm tin này. Chúng ta mới có tương quan thực sự với Thiên Chúa và xứng đáng để đón nhận ơn Chúa.

Điều này đòi hỏi chúng ta phải có một niềm tin thực sự khi đến với Chúa qua các giờ suy niệm Lời Chúa, qua các cử hành Bí tích, đặc biệt là Thánh lễ mỗi ngày. Nhờ thế, chúng ta mới thực sự trở thành những chứng nhân đắc lực của Chúa và là những người rao giảng Tin Mừng có giá trị thực sự.

Lạy Chúa, ngày nay, thế giới luôn đòi hỏi những chứng minh khoa học để làm rõ những vấn đề đức tin, con người ngày càng xem nhẹ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con một niềm xác tín vững vàng vào quyền năng vô biên của Chúa hầu dám sống và làm chứng cho đức tin dù giữa những gian nguy và thử thách trong cuộc sống. Xin nâng Chúa đỡ đức tin còn yếu kém của chúng con. Amen.


Comments are closed.