Thứ 7 Tuần 7 Thường Niên – Ngày 02/03/2019

Lời Chúa: Mc 10,13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN TRẺ NHỎ THEO GƯƠNG CHÚA GIÊSU

“Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng” (Mc 10,14).

Ai trong chúng ta cũng từng trải qua thời thơ ấu. Tuổi thơ được ví như lứa tuổi thần tiên bởi vì các trẻ nhỏ rất hồn nhiên, vô tư và trong trắng. Trẻ nhỏ luôn sống tinh thần đơn sơ, chân thành và phó thác. Qua bài Phúc âm hôm nay Đức Giêsu đã dạy cho chúng ta một bài học quý giá về cách ứng xử với các trẻ nhỏ.

Thánh Marcô thuật lại việc người ta đưa các trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để xin Người chúc lành, nhưng các môn đệ đã khiển trách họ. Thấy vậy, Đức Giêsu đã tỏ vẻ bất bình và nói với các ông: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng” (Mc 10,14). Người đã đón nhận các trẻ nhỏ và chúc lành cho chúng. Lần giở lại các trang Kinh thánh, chúng ta cũng thấy hình ảnh con thơ trẻ nhỏ có một vị trí đặc biệt trong lòng Thiên Chúa. Thật vậy, trẻ nhỏ được Thiên Chúa ưu đãi chở che và bảo vệ. Con trẻ được tham dự vào cuộc tế tự Đức Chúa và cả những buổi cầu kinh sám hối (x. Gđt 4, 10tt). Chính “Thiên Chúa cho miệng con thơ trẻ nhỏ, cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù, khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan” (Tv 8,3). Thiên Chúa cũng đã chọn một vài trẻ nhỏ để làm sứ giả cho Ngài trong chương trình cứu độ như: trẻ Samuel (x. 1 Sm 1-3); cậu bé Đavit (x. 1 Sm 16,1-13); cậu bé Đaniel (x. Dn 13, 44-50). Những điều trên cho thấy, các trẻ nhỏ có một vị trí đặc biệt trong chương trình cứu độ. Đặc biệt, chính Con Thiên Chúa, khi khai mở Giao ước mới, đã xuống thế làm người dưới hình dáng của một trẻ thơ. Người được sinh ra và lớn lên như bao trẻ thơ khác. Vì thế, khi thi hành sứ vụ rao giảng Nước Trời, Đức Giêsu đã đón nhận các trẻ nhỏ với tất cả tình yêu và sự tôn trọng. Người đã dành cho các trẻ nhỏ một vị trí đặc biệt trong trái tim của Người.

Ngày nay, chúng ta thấy nhiều trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Nhiều em phải sống trong tình trạng bạo lực, bất công và nghèo đói. Nhiều em không được chăm sóc, không được học hành đầy đủ. Nhiều em khác bị bóc lột sức lao động và không ít trường hợp các em bị lạm dụng tính dục. Qua sứ điệp lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy suy gẫm xem mình đã và đang ứng xử với các trẻ nhỏ như thế nào? Có thể Chúa cũng khó chịu và bất bình nếu Người thấy chúng ta có thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử và không rộng tay đón tiếp các trẻ nhỏ xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy noi gương Chúa để yêu thương, tôn trọng, giúp đỡ và bảo vệ các trẻ nhỏ bởi vì “Nước Trời dành cho những ai giống như chúng” (Mc 10,14). Hơn nữa, Chúa dạy chúng ta không chỉ đón nhận các trẻ nhỏ, mà còn phải đón nhận cả những người bé mọn khác. Có thể họ là những người nghèo khổ, bệnh tật, bị bỏ rơi, bị loại trừ,… xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy chia sẻ, yêu thương và đối xử tử tế với họ. Bởi vì mỗi lần chúng ta làm như thế cho các trẻ nhỏ và những người bé mọn xung quanh chúng ta là chúng ta đang làm cho chính Chúa (x. Mt 25,40).

Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho các em nhỏ đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn và đau khổ. Xin cho có nhiều người, nhiều tổ chức xã hội biết quảng đại dấn thân, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ các trẻ nhỏ, để các em có thể phát triển toàn diện cả về thể xác lẫn tinh thần . Amen.


Comments are closed.