Thứ 7 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 16/02/2019

Lời Chúa: Mc 8,1-10

Trong những ngày ấy, dân chúng theo Chúa Giêsu đông đảo, và họ không có gì ăn, Người gọi các môn đệ và bảo: “Ta thương đám đông, vì này đã ba ngày rồi, họ không rời bỏ Ta và không có gì ăn. Nếu Ta để họ đói mà về nhà, họ sẽ mệt lả giữa đường, vì có nhiều người từ xa mà đến”.Các môn đệ thưa: “Giữa nơi hoang địa nầy, lấy đâu đủ bánh cho họ ăn no”.Và người hỏi các ông: “Các con có bao nhiêu bánh?”Các ông thưa: “Có bảy chiếc”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ phân phát. Các ông chia cho dân chúng. Các môn đệ còn có mấy con cá nhỏ. Người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Dân chúng ăn no nê và người ta thu lượm những miếng còn thừa lại được bảy thúng. Số người ăn độ chừng bốn ngàn. Rồi Người giải tán họ, kế đó Người cùng các môn đệ xuống thuyền đến miền Ðammanutha.

 


Suy niệm

TÌNH THƯƠNG LÀM NÊN PHÉP LẠ

“Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn” (Mc 8,2).

Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài diễn tả tình yêu với con người không chỉ bằng những lời nói, mà bằng cả lịch sử của những can thiệp, những hành động. Cảm nhận được điều này, Thánh Gioan đã nói: “Chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga 3,18). Yêu thương không chỉ dừng lại ở những tình cảm đẹp, nhưng đòi hỏi phải thấy được những nhu cầu của người khác và đáp ứng những nhu cầu ấy một cách cụ thể.

Qua bài Tin Mừng, chúng ta thấy được tình yêu và lòng quảng đại của Chúa Giêsu đối với con người. Sở dĩ Chúa Giêsu có thể nuôi sống được đám đông dân chúng, dù chỉ bắt đầu với bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ, là vì Ngài đã chạnh lòng thương xót họ. Qua hành động yêu thương của Chúa, chúng ta thấy được rằng mọi sáng kiến bác ái đều phải được khởi đi từ tình yêu. Nếu không có tình yêu, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp trở ngại, hay những công việc ấy có thể bị chen vào bởi những ý đồ ích kỷ, vụ lợi. Chúa Giêsu đã không khởi sự phép lạ từ những điều không có, nhưng từ chính sự thật của con người, cho dù sự thật đó yếu kém đến đâu đi nữa. Ngài đã làm phép lạ từ bảy chiếc bánh và mấy con cá nhỏ được các môn đệ đưa cho. Ngài đã mời gọi sự cộng tác của con người, trân trọng con người dù vẫn biết những giới hạn, mỏng manh của phận người. Chúa Giêsu đã không chỉ dừng lại ở cái đói vật chất, nhưng còn hướng tới cái đói trong tâm hồn mỗi người, bởi vậy phép lạ hóa bánh nhiều hướng chiều đến Bí Tích Thánh Thể là của ăn thiêng liêng cho nhân loại.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi sự cộng tác của con người, cách riêng là các tín hữu trong Giáo Hội. Đám đông sẽ vẫn tiếp tục đói khát, nếu hôm ấy các tông đồ không phân phát bánh và cá cho người khác, vì sợ không còn phần mình. Sở dĩ có những người thiếu của ăn là vì người ta chỉ lo giữ lấy cho mình, từ chối chia sẻ cho tha nhân. Nếu không có tấm lòng yêu thương, thì chẳng những chúng ta không thể có sáng kiến trong việc cứu giúp người khác, mà còn tìm cách biện hộ cho khả năng giới hạn của mình và trì hoãn việc trợ giúp. Những lúc ấy, Bí tích Thánh Thể chúng ta đón nhận mỗi ngày thay vì là nguồn lương thực không bao giờ cạn thúc đẩy chúng ta quảng đại hiến tặng người khác, lại trở thành gia sản độc quyền và cằn cỗi của riêng chúng ta. Nếu chúng ta biết trao ban cho Đức Giêsu những gì mình có, Ngài sẽ làm cho nó sinh hoa kết trái vượt quá mong ước của chúng ta. Nếu chúng ta dâng cho Ngài tài năng và tặng vật để tuỳ Ngài sử dụng, Ngài có thể làm cho chúng trở thành phép lạ.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con có được tấm lòng yêu thương như Chúa, để những người xung quanh không còn bị đói khát vì sự ích kỷ của chúngcon, để qua đó họ cảm nhận được tình yêu và lòng quảng đại của Chúa giữa thế giới. Amen.


Comments are closed.