Chúa Nhật Tuần 6 Thường Niên Năm C – Ngày 17/02/2019

Lời Chúa: Lc 6,17.20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU – PHẦN THƯỞNG CHO NHỮNG NGƯỜI NGHÈO

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20)

Nhiều người vẫn thường nghĩ, sự giàu có mà họ đang được hưởng là dấu chỉ ân phúc của Thiên Chúa dành cho họ. Trong thực tế, còn biết bao nhiêu người nghèo, nghèo về mọi mặt, không phải vì họ tội lỗi khô khan, cũng chẳng phải vì họ không đạo đức. Chẳng lẽ họ không được Thiên Chúa yêu thương hay sao ? Lời Chúa chúng ta vừa nghe cho thấy Thiên Chúa không lãng quên họ. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó vì Nước Thiên Chúa là của anh em”.

Người Do Thái trong thời Cựu Ước quan niệm sự giàu có là ân phúc Chúa ban như một phần thưởng do công trạng của họ. Sự giàu có được ban cho Abraham vì ông đã tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Cũng vậy, ông Gióp được trở nên giàu có vì ông là một người đạo hạnh kính sợ Thiên Chúa. Có những lúc Israel được phồn vinh vì các vua và toàn dân đã hoàn toàn tuân giữ lệnh truyền của Thiên Chúa. Có khi chính mỗi người chúng ta cũng có một lối suy nghĩ như thế. Tuy nhiên Tin Mừng hôm nay cho thấy người nghèo lại là những kẻ thừa hưởng cơ nghiệp Nước Trời Chúa Giêsu loan báo dù họ không có công trạng gì. Bởi lẽ những người nghèo, người cùng khốn, người đang sống trong tối tăm là đối tượng chính yếu trong sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu. Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà đã nhận lấy tất cả sự khó nghèo, sống thân phận của một người nghèo để cảm thông và đồng hàng với họ. Người mời gọi tất cả chúng ta đến với Người để được Người nâng đỡ và bổ sức, tháp nhập vào Thân Thể mầu nhiệm của Người, biến đổi họ nên giống như Người và cho họ chia sẻ sự sống của Người. Có thể nói được rằng, ân phúc lớn nhất Thiên Chúa dành cho mỗi người không phải là chuyện giàu hay nghèo mà là chính Chúa Giêsu đã được ban cho họ. Vì vậy, người ta có được hạnh phúc hay không còn tùy vào mức độ họ sống với Chúa Giêsu và trở nên giống Chúa Giêsu.

Nói như thế cũng có nghĩa là mọi tín hữu đều là người nghèo được Thiên Chúa yêu thương vì Chúa Giêsu đã được ban cho họ làm gia nghiệp. Theo đó, mọi cách thế làm việc hay nghĩ suy, mọi tìm kiếm hay chọn lựa của chúng ta phải có Chúa Giêsu làm mẫu mực và tiêu chuẩn. Trong tông huấn Hãy Vui Mừng Hoan Hỷ, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu “lắng nghe Chúa Giêsu với tất cả lòng yêu thương và kính trọng” (x. số 66). Sự lắng nghe này biểu hiện nơi một tâm hồn luôn biết dành chỗ cho Lời Chúa, sẵn sàng từ bỏ tất cả để sống một cuộc sống giản dị và đơn sơ, sẵn sàng hy sinh chia sẻ sự sống với anh em mình.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con chính Con Một Chúa làm gia nghiệp. Người đã chấp nhận nghèo khó đến mức không giữ lại điều gì cho mình nhưng tất cả là để thi hành ý muốn của Chúa và vì phần rỗi loài người chúng con. Xin Thánh Thần biến đổi chúng con được trở nên giống như Chúa Giêsu. Nhờ đó, trong khi sống với mọi người chúng con luôn biết hy sinh để mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Amen


Comments are closed.