Thứ 6 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 15/02/2019

Lời Chúa: Mc 7,31-37

Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem đến cho Người một kẻ điếc và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh. Ðoạn ngước mắt lên trời, Người thở dài và bảo: Ephata, nghĩa là “hãy mở ra”, tức thì tai anh được sõi sàng. Chúa Giêsu liền cấm họ: đừng nói điều đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục, mà rằng: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”.

 


Suy niệm

ĐỨC TIN – CHÌA KHÓA KHO TÀNG NƯỚC TRỜI

“Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7,37).

Trong sứ vụ hoạt động công khai, đức tin là yếu tố quan trọng để Chúa Giêsu thực hiện các phép lạ cho con người, nhờ đó họ có thể lãnh nhận ơn cứu độ Chúa thông ban như chính Chúa đã phán: “Ai tin và chịu Phép Rửa, sẽ được cứu độ” (Mc 16,16).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Maccô thuật lại việc Chúa Giêsu đến miền Thập Tỉnh và chữa lành người vừa câm vừa điếc. Miền Thập Tỉnh là vùng đất dành cho những người ngoại giáo, thế nhưng khi chứng kiến phép lạ Chúa làm, họ đã tuyên xưng đức tin của mình: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”(Mc 7,37). Nhờ đức tin mà họ đã được thấy quyền năng của Thiên Chúa, cũng nhờ đức tin mà người vừa câm vừa điếc nói và nghe được rõ ràng. Hay đúng hơn, nhờ đức tin mà họ được mở tai để lắng nghe Lời Chúa, mở miệng để rao truyền những việc Chúa đã làm và cũng nhờ đức tin mà họ được hưởng nếm kho tàng Nước Trời.

Đức tin là hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Nhờ đức tin mà con người được giao hòa với Chúa, được tham dự vào công trình của Chúa qua bí tích Rửa Tội. Cũng nhờ đức tin mà con người được gia nhập vào Hội Thánh, là thân thể, là hiền thê của Chúa Kitô, đồng thời, con người được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Thế nhưng, đức tin của chúng ta lại thường xuyên bị bóp nghẹt bởi các học thuyết xa lạ, bị lung lay bởi những toan tính hơn thiệt, bị lu mờ bởi đời sống hưởng thụ, bởi chủ nghĩa cá nhân, bởi tính kiêu ngạo ưa quyền thế.

Tuy nhiên, không vì thế mà Chúa bỏ rơi chúng ta, Ngài vẫn hằng trợ lực và củng cố đức tin ấy khi ta siêng năng lãnh nhận các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Ngài giao hòa ta với Ngài qua Bí tích Hòa Giải và mời gọi ta sống đức tin bằng một đời sống yêu thương tha thứ, biết rung động trước những hoàn cảnh khổ đau của tha nhân, an ủi người cô đơn, viếng thăm người bệnh tật, biết mở rộng tay để chia sẻ cho những người túng thiếu, và giới thiệu Chúa cho mọi người, để họ nhận biết, yêu mến và sống theo thánh ý Ngài.

Lạy Chúa, xin củng cố đức tin còn non yếu của chúng con, để nhờ chìa khóa đức tin, chúng con được mở trí để hiểu Lời Chúa, mở miệng để công bố Lời Chúa cho mọi người, và để hưởng hạnh phúc Nước Trời mai sau. Amen.


Comments are closed.