Thứ 7 Tuần 4 Phục Sinh – Ngày 09/05/2020

Lời Chúa: Ga 14,7-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”. Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Philipphê, Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin, vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm; người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

 


Suy niệm

NHẬN BIẾT THIÊN CHÚA TRONG CUỘC SỐNG

“Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người” (Ga 14,7).

Con người luôn khao khát nhận biết Thiên Chúa. Tuy nhiên, tự sức hữu hạn, con người khó có thể nhận biết Thiên Chúa. Sự đa dạng về tín ngưỡng và tôn giáo là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Đáp lại niềm khao khát của con người, Chúa Giêsu đã tỏ cho con người nhận biết về Thiên Chúa, không chỉ trong cuộc sống tại thế của Người mà còn trong cuộc sống hiện sinh của chúng ta.

Trong Tin mừng, thánh Philipphê đã thưa lên Chúa Giêsu nguyện vọng của ông và cũng là của cả nhân loại: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8). Chúa Giêsu tỏ cho thấy dung mạo của Chúa Cha nơi chính Ngài, cụ thể, qua lời nói và việc làm của Ngài: một Thiên Chúa là Cha đã tạo dựng và hằng yêu thương chăm sóc cho muôn loài thụ tạo, nhất là con người (x. Mt 6,25-34); một Thiên Chúa là Cha quan tâm cách đặc biệt đối với những người nghèo khổ, bệnh hoạn tật nguyền (x. Lc 4,18); một Thiên Chúa là Cha muốn giải thoát con người khỏi tội lỗi, ma quỷ và sự chết. Trong hiến chế Dei Verbum, Giáo Hội xác tín, nơi Chúa Giêsu, “Thiên Chúa đã nói tất cả, và sẽ không có lời nào khác ngoài Lời đó” . Vì thế, chỉ cần sống theo những chỉ dạy của Chúa Giêsu, con người có thể nhận biết về Thiên Chúa. Không chỉ thế, con người còn được nhìn ngắm tôn nhan Thiên Chúa, diện đối diện, trên Thiên Đàng.

Giáo Hội vẫn luôn mời gọi chúng ta dùng Lời Chúa để soi dẫn cho cuộc sống của chúng ta. Quả thật, Lời Chúa Giêsu đã nói và hành động cứu độ của Ngài cách đây hơn hai ngàn năm đã và đang tác động trên cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa đang chờ đợi chúng ta nhận biết thánh ý Ngài, nhận biết tình yêu của Ngài và tin vào Ngài giữa cuộc sống của chúng ta, giữa các dấu chỉ của thời đại, kể cả giữa những bệnh dịch, tai ương, hoạn nạn và đau khổ. Hãy nhìn lại cuộc sống và những trải nghiệm đã qua của bản thân, dưới ánh sáng của Lời Chúa, mỗi người chúng ta sẽ nhận ra Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta trên mỗi bước đường. Người sẽ vẫn luôn đồng hành với chúng ta cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Người sẽ đến để dẫn chúng ta về bến Thiên Đàng để ở cùng với Người luôn mãi. Điều chúng ta cần bây giờ là hãy tin vào Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Xin Chúa bổ sức cho đức tin còn non yếu của chúng con để chúng con có thể thốt lên như thánh Phaolô: “Không có gì tách được chúng con ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Kitô”. Amen.


Comments are closed.