Thứ 2 Tuần 5 Phục Sinh – Ngày 11/05/2020

Lời Chúa: Ga 14,21-26

“Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy”. Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA TỎ HIỆN CHO AI MẾN YÊU NGƯỜI

Đức Giêsu đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).

Để trả lời thắc mắc của tông đồ Giuđa, Chúa Giêsu đã loan báo trước cho các môn đệ về sự tỏ hiện khác biệt của Người sau cuộc Vượt Qua: Sẽ không còn cụ thể và đầy khả giác như bây giờ nhưng sẽ trở nên thiêng liêng và siêu hình. Chỉ những ai yêu mến mới nhận ra Người và được Người tỏ hiện cho. Thêm nữa, không chỉ Chúa Giêsu mà cả Chúa Cha cũng đến và ở lại với những ai yêu mến Chúa.

Chúa Giêsu sẽ trở lại với các môn đệ dưới một hình thức mà thế gian không trông thấy, nhưng những ai tin tưởng vào Lời Ngài sẽ được thấy. Đó là người giữ Lời Chúa và như vậy là chứng tỏ lòng yêu mến của mình. Không phải vì Thiên Chúa khinh thường không muốn tỏ hiện cho con người nhưng vì, chỉ những ai yêu mến Người mới nhận biết được Người, và mời Người ở lại. Thiên Chúa không giấu ai dung nhan của Người vì từ đời đời Thiên Chúa đã yêu thương con người. Trái lại, Người muốn bộc lộ dung nhan đó một cách chân thật nhất, đầy đủ nhất. Vì thế, chỉ có thể ở nơi tâm hồn và bằng tình yêu, yêu vô vị lợi, yêu không điều kiện, Chúa mới có thể tỏ mình cách thâm sâu và viên mãn. Như vậy, những ai không yêu mến Chúa là người từ chối Chúa, là không tin nhận những lời Người dạy bảo. Khi họ từ chối mời Chúa vào tâm hồn mình thì Chúa không thể đến và ở lại với họ.

Trong cuộc sống ngày nay, nhiều người không còn muốn tiếp đón Thiên Chúa nữa. Thân xác họ có thể đến với Chúa nhưng bên trong thì không còn yêu mến. Họ từ chối tình yêu Thiên Chúa để lương tâm không bị áy náy khi không đáp trả tình yêu đó. Thật vậy, tình yêu Thiên Chúa đòi hỏi người ta phải tuân giữ và thực hành lời dạy bảo của Người. Tức là ghi khắc lời Chúa vào tâm cốt, là nhẩm đi nhắc lại để Lời Chúa trở thành suy nghĩ, thành ước muốn của ta, nhờ đó ta có thể mang ra thực hành hằng ngày. Có như thế, tình yêu đối với Chúa sẽ được thể hiện cách cụ thể qua lời nói, hành động, việc làm và cả cuộc sống của mỗi người như thánh Phaolô nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Lạy Chúa Giêsu, ai tuân giữ Lời Chúa và đem ra thực hành thì được chính Chúa và Chúa Cha tỏ mình cho và ở lại với người đó. Xin Chúa cho chúng con vâng giữ Lời Chúa với trọn lòng yêu mến, để luôn được ở bên Chúa mà kín múc nguồn sức sống cho tâm hồn và cuộc sống chúng con. Xin Chúa cũng tẩy rửa lòng trí chúng con để chúng con xứng đáng đón tiếp Chúa vào lòng.


Comments are closed.