Thứ 7 Tuần 4 Mùa Chay – Ngày 28/03/2020

Lời Chúa: Ga 7,40-53

Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông này thật là Đấng Kitô”. Người khác nữa lại nói: “Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavít, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavít?” Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. Sau đó ai về nhà nấy.

 


Suy niệm

KHIÊM TỐN ĐỂ NHẬN BIẾT CHÚA

“Có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: ‘Ông này thật là tiên tri’. Kẻ khác nói: ‘Ông này thật là Đấng Kitô’. Người khác nữa lại nói: ‘Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao?’. Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người” (Ga 7,40-41.43)

Sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, mỗi người trong đám đông dân chúng có những quan niệm khác nhau về Người. Kẻ thì nhìn nhận Người là Con Thiên Chúa làm người, kẻ thì nghĩ Người là một vĩ nhân, hay một ngôn sứ có sứ mệnh đặc biệt nào đó, kẻ khác thì cho Người chỉ là một người phàm như mọi người. Sự thật Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người đã được Thiên Chúa Cha, thánh Gioan Tẩy Giả và Kinh Thánh làm chứng, và chính Người cũng làm chứng về mình nữa. Thế thì tại sao con người vẫn còn hoang mang thắc mắc về Người?

Các kinh sư và nhóm Biệt phái là những người có thẩm quyền lớn nhất về giáo lý, là những chuyên viên thông thạo nhất trong các cuộc tranh luận về Kinh Thánh. Chiếu theo Kinh Thánh, Đấng Kitô phải xuất thân bởi dòng dõi Đavít, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavít; đồng thời, không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa. Theo họ, Chúa Giêsu không hội đủ những điều kiện cần thiết đó. Thêm vào đó, bởi tự phụ về kiến thức của mình, họ khinh bỉ tất cả những ai không suy nghĩ như họ, những người không am hiểu Kinh Thánh: “Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. Những điều đó đã cản trở họ nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô mà họ đang trông đợi.

Quả thật, Thiên Chúa thường ẩn khuất đằng sau những vẻ bề ngoài của con người. Chỉ với lý trí chúng ta sẽ không có khả năng đưa ra lời giải đáp Người là ai. Điều kiện chính yếu để có thể nhận biết Chúa là đức tin. Chỉ đức tin mới là con đường đưa tới sự hiểu biết Người một cách rõ ràng, mạch lạc. Đức tin này có được từ trong thái độ khiêm tốn, đơn sơ và trung thực. Cần phải thoát ra khỏi chính mình, gạt bỏ sự tự cao tự đại, từ bỏ những quan điểm thành kiến để cho Chúa hướng dẫn. Nhiều người Do Thái xưa đã không tin nhận Chúa Giêsu là vì họ thiếu những điều kiện trên. Còn những ai khiêm tốn chắc chắn sẽ nhận biết Người, chẳng hạn là các vệ binh và ông Nicôđêmô trong đoạn Tin Mừng hôm nay.

Lạy Chúa, trong đời sống lắm lúc chúng con đã không nhận biết Chúa bởi sự kiêu căng, tự phụ của bản thân. Xin Chúa cho chúng con trở nên khiêm nhường, bé mọn để chúng con dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chúng con luôn tin tưởng và phó thác vào Chúa trong mọi sự. Amen.


Comments are closed.