Chúa Nhật Tuần 5 Mùa Chay – Ngày 29/03/2020

Lời Chúa: Ga 11,1-45

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: “Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa”. Môn đệ thưa: “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?” Chúa Giêsu đáp: “Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng”. Người nói thế, rồi lại bảo họ: “Ladarô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông”. Môn đệ thưa: “Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại”. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Ladarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: “Ladarô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông”. Lúc đó Tôma, cũng có tên là Ðiđimô, nói với đồng bạn: “Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người”. Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”. Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: “Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em”. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết”. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: “Ðã an táng Ladarô ở đâu?” Họ thưa: “Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: “Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!” Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?” Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: “Hãy đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày”. Chúa Giêsu lại nói: “Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Ladarô! Hãy ra đây!” Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”. Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG BAN SỰ SỐNG

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, mang trong mình khát vọng hướng về Tuyệt Đối và được kêu gọi để được hưởng sự sống vĩnh cửu. Song tội lỗi cùng với những chước cám dỗ của Satan đã làm suy giảm khát vọng ấy, làm con người ngày càng xa cách Thiên Chúa và phải chết. Nhưng Thiên Chúa “Đấng không vui thích trước cái chết của bất cứ ai” (Ed 18,32), đã không ngừng kêu gọi dân chúng trở lại đường ngay nẻo chính qua lời rao giảng của các ngôn sứ, đặc biệt qua chính sự chết và sống lại của Con Một Ngài hầu con người được hưởng sự sống đời đời.

Xuyên suốt hoạt động tại thế của mình, qua các lời giảng và phép lạ, Đức Giêsu không ngừng giới thiệu cho mọi người biết chính Người là sự sống lại và là sự sống (x. Ga 11,12). Thật vậy, là Ngôi Lời muôn thuở, Đức Giêsu chiếm hữu sự sống từ đời đời (x. Ga 1,4). Khi nhập thể, Người là “Ngôi Lời hằng sống” (1Ga 1,1). Người sử dụng sự sống như vật sở hữu (x. Ga 5,26) và ban phát cách dư dật cho những kẻ tin vào Người.

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta biến cố Đức Giêsu hồi sinh Lazarô, cái chết của Lazarô làm các chị của ông là Macta và Maria chìm ngập trong tâm trạng đau khổ. Nhưng Đức Giêsu đã không để họ một mình. Người đến và chia sẻ nỗi khổ của họ. Người kêu mời họ tin vào Người là sự sống lại và sự sống (x. Ga 11,25), nói khác đi, Người là Đấng nắm giữ chìa khóa của sự sống và sự chết. Mặc dù chính Người cũng phải chết song bằng cách sống lại từ cõi chết với thân phận phải chết của chúng ta, Người đã vĩnh viễn bẻ gãy sức mạnh của cái chết. Người đã đi vào vương quốc tối tăm của sự chết và đã chiến thắng vinh quang. Do đó, Người trở thành Đấng mở đường dẫn lối để chúng ta tiến về sự sống đời đời.

Ngày hôm nay, dẫu rằng có nhiều dấu chỉ cho thấy sự chết đang lan tràn khắp nơi nhưng chúng ta không bị khuất phục bởi thâm tín rằng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là sự sống lại và là sự sống. Dựa vào bản thân, sống theo tính ích kỷ và kiêu ngạo ta sẽ dễ dàng thất vọng nhất là mỗi khi gặp những trái ý, thử thách, đau khổ và bệnh tật… Đức Giêsu mời gọi chúng ta mở lòng ra với Thánh Thần để được biến đổi qua việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa hầu thân xác chúng ta được sự sống mới (x. Rm 8,11).

Lạy Chúa, chúng con xác tín Chúa là sự sống lại và là sự sống. Xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận ý Chúa và biến đổi đời sống bản thân hầu chúng con được Chúa cho hưởng sự sống đời đời. Amen.


Comments are closed.