Thứ 7 Tuần 34 Mùa Thường Niên – Ngày 30/11/2019

Lời Chúa: Mt 4,18-22

Khi ấy, nhân lúc Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy hai anh em là Simon, cũng gọi là Phêrô, và Anrê, em ông, cả hai đang thả lưới dưới biển, vì hai ông là ngư phủ. Người bảo hai ông rằng: “Các ngươi hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những ngư phủ lưới người ta”. Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người. Ði xa hơn một đỗi, Người lại thấy hai anh em khác là Giacôbê con ông Giêbêđê, và Gioan em ông đang vá lưới trong thuyền với cha là Giêbêđê. Người cũng gọi hai ông. Lập tức hai ông bỏ lưới và cha mình mà đi theo Người.

 


Suy niệm

ĐÁP LẠI TIẾNG GỌI CỦA CHÚA

“Lập tức hai ông bỏ lưới đó mà theo Người” (Mt 4,20).

Cuộc sống là một sự chọn lựa. Mỗi chúng ta sẽ chọn cho mình một cuộc sống trong tương lai. Có người chọn theo con đường danh vọng, giàu sang phú quý. Người khác chọn lối sống giúp ích cho tha nhân. Người khác lại thích sống cho thỏa nỗi đam mê nghệ thuật… Và cũng có nhiều người dâng hiến trọn đời để đi theo Đức Kitô.

Trải dài theo dòng thời gian, Thiên Chúa vẫn luôn cất tiếng gọi con người đi làm việc cho Chúa. Vào thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã gọi một số người đi làm ngôn sứ cho Chúa, để loan truyền thánh ý và tình thương của Chúa cho dân của Ngài. Và trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu cũng đã cất tiếng gọi một số người đi theo Chúa để làm môn đệ của Người, để loan truyền ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cất tiếng gọi bốn môn đệ đầu tiên tại biển hồ Galilê. Có một điểm chung cho cả bốn môn đệ này, khi nghe tiếng gọi của Chúa là: lập tức họ bỏ công việc đang làm mà đi theo Chúa. Họ đã mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa một cách dứt khoát, không chần chừ và ngần ngại, bỏ lại sau lưng tất cả mọi sự. Họ sẵn sàng bỏ lại sau lưng cả những mối rằng buộc tình cảm gia đình.

Chiêm ngắm hành động của các môn đệ trước lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng nhìn lại thái độ sống của mỗi chúng ta trong thời gian qua. Chúng ta có quá tham lam không khi vừa muốn bước theo Chúa, lại vừa muốn sống theo con đường của những thanh niên ngoài đời. Chúng ta đã quyết định đi theo Chúa, nhưng chúng ta đã toàn tâm toàn trí đi theo Người chưa, hay chúng ta vẫn còn do dự và lưỡng lự, sống theo kiểu chân trong chân ngoài? Chúng ta đã can đảm để khước từ những đam mê cá nhân để dành thời gian cho Chúa chưa, hay ta đang sống cho qua ngày đoạn tháng, sống theo kiểu nín thở qua sông? Tôi đang dấn thân đi theo Chúa, nhưng tôi có quyết tâm từ bỏ ý riêng của bản thân để lựa chọn thánh ý Chúa, cho dẫu nó thật là khó khăn, hay là chỉ biết kêu ca và càm ràm? Đi theo Chúa là bước vào con đường thập giá, tôi có tín thác vào sự quan phòng của Chúa hay không, khi tôi gặp những khó khăn thử thách, hay tôi chỉ biết than thân trách Chúa về những trắc trở trong cuộc sống? Tôi có biết noi gương Đức Mẹ và các thánh trong việc thực thi thánh ý Chúa không, hay chỉ thích thực hiện những điều mình muốn? Tôi có bỏ lại sau lưng những ràng buộc tình cảm cá nhân, những mối liên hệ không cần thiết cho sứ vụ của tôi, hay tôi vẫn còn lưu luyến và để chúng chi phối con đường dấn thân của tôi trong hiện tại và tương lai?

Chúng con cầu xin Chúa và nhờ lời chuyển cầu của thánh Anrê tông đồ cho chúng con biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi và luôn ưu tiên chọn thánh ý Chúa trong cuộc sống. Xin cho chúng con, dẫu có nhiều khó khăn và thách đố trong cuộc đời, vẫn luôn kiên trung và trung thành đi theo Chúa đến hết cuộc đời. Amen.


Comments are closed.