Thứ 7 Tuần 32 Thường Niên – Ngày 18/11/2017

Lời Chúa: Lc 18, 1 – 8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng:

“Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’ “.

Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

 


Suy niệm

KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

“Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi” (Lc 18,7)

Cầu nguyện là đặc điểm chung của mọi tôn giáo. Cầu nguyện là cốt lõi của đời sống đức tin. Để lời cầu nguyện mang lại những kết quả như mong muốn, ta cần phải kiên trì. Như người nông phu gieo hạt rồi kiên trì chờ đợi cho cây mọc lên, người tín hữu cũng phải bền bỉ trong lời cầu nguyện. Hình ảnh bà góa được Đức Giêsu nhắc tới trong Tin Mừng hôm nay muốn chứng minh điều ấy. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu khuyên ta cầu nguyện luôn và không nản chí. Nếu ta ngưng cầu nguyện, chúng ta hầu như mất nhiệt tình và bỏ cuộc. Nếu ta cầu nguyện liên tục, chúng ta sẽ không bao giờ mất nhiệt tình.

Chúng ta phải cầu nguyện luôn vì chúng ta lệ thuộc vào Chúa, chỉ có Chúa mới giúp được chúng ta. Sự kiên trì cầu nguyện giúp ta luyện đức cậy trông bởi vì có hết lòng cậy trông, con người mới đáng Chúa ban ơn. Kiên trì cầu nguyện là dấu chỉ lòng trung tín của ta với Thiên Chúa. Chúa khoan dãn ban ơn để giúp đức tin của ta vững mạnh và ta tỏ lòng yêu mến Chúa.

Thiên Chúa là Đấng tốt lành không bao giờ làm ngơ trước những lời cầu xin của chúng ta, không bao giờ bỏ mặc chúng ta trong khó khăn. Chúa là Cha Nhân từ. Chúa biết trước những điều chúng ta xin, nhưng Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, Chúa không áp đặt lên ta những ân huệ của Ngài, Chúa đáp ứng các ước vọng của ta. Lòng quảng đại của Chúa thỏa mãn vượt quá những lời chúng ta xin.

Vì thế, Chúa Giêsu muốn ta liên lỉ cầu nguyện và cầu nguyện cách kiên trì. Như Môsê quì giang tay suốt ngày cầu nguyện cho dân Do Thái thắng trận, như bà goá suốt bao ngày tháng cầu xin quan toà minh xét cho bà, như thánh Mônica ròng rã 20 năm trường cầu nguyện cho người con là Augustino trở lại, chúng ta hãy cầu nguyện liên tục và bền chí, không nhàm chán, ngay cả khi xem ra Chúa ngoảnh mặt làm ngơ. Hãy cầu nguyện mọi nơi mọi lúc và biến mọi việc chúng ta làm trở nên những lời cầu nguyện. Nghĩa là làm mọi việc vì lòng mến Chúa; làm mọi việc như Chúa muốn.

Pascal đã nói: “Con người nhỏ bé và yếu ớt như cây sậy. Nhưng chúng ta sẽ trở nên vĩ đại khi chúng ta biết cầu nguyện”. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để trong mọi nơi mọi lúc, cả trong hoàn cảnh gian nan khốc liệt, ta vẫn kiên trì tín thác vào Chúa và vẫn kiên trì cầu nguyện với Chúa.


Comments are closed.