Chúa Nhật 33 Thường Niên năm A – Ngày 19/11/2017

Lời Chúa: Lc 9, 23-26

Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần”.

 


Suy niệm

ĐƯỜNG THẬP GIÁ – ĐƯỜNG VINH QUANG

“Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9, 23)

Trang tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu mạc khải căn tính và sứ vụ của Người sau khi Phêrô tuyên xưng “Thầy là Đức Kitô của Thiên Chúa”. Người mạc khải trước cho các môn đệ về cuộc khổ nạn và phục sinh của Người nhằm điều chỉnh quan niệm thiên sai nhuốm màu chính trị của Phêrô và dường như cũng là quan niệm của một số môn đệ theo Chúa. Bởi không ít người theo Chúa là để tìm vinh quang lợi lộc theo kiểu trần gian. Họ thấy Chúa làm nhiều phép lạ, được nhiều người ca tụng và quý mến nên họ muốn theo Người. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại khẳng định cho những ai muốn theo Chúa là phải “từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo”. Theo Chúa là chấp nhận từ bỏ cái tôi của mình với niềm phó thác hoàn toàn để Chúa dùng như một dụng cụ trong tay của Người. Theo Chúa là đón nhận những đau khổ, những thử thách trong cuộc sống hằng ngày với niềm tin yêu muốn trở nên như Đấng chịu đóng đinh. Theo Chúa là việc sẵn sàng tử đạo trong những hy sinh hằng ngày vì tin rằng phần thưởng cao quý là sự sống đời đời. Thật vậy, phần thưởng cao quý dành cho những ai dám “xấu hổ vì Tôi và những lời của Tôi” “Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thiên thần”.

Hôm nay chúng ta kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các ngài là những con người bằng xương bằng thịt như chúng ta. Các ngài cũng có gia đình, nghề nghiệp, trình độ…ở nhiều độ tuổi và nhiều tầng lớp khác nhau trong Giáo hội và xã hội. Thậm chí trong đó có những người có quá khứ tội lỗi: Thánh Luca Thìn, một quan chánh tổng. Ông có vợ bé rồi thờ ơ với các việc đạo đức.Thánh Micae Hy cũng ăn chơi trác táng và có ba người con ngoại hôn….Thế nhưng các ngài có một điểm chung là biết hoán cải, trở về với Thiên Chúa và sống đạo chân thành. Thậm chí, các ngài đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho Chúa. Noi gương các ngài, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi để thay đổi đời sống của mình cho phù hợp với Tin Mừng. Sống tình yêu thương chân thành với Chúa và tha nhân. Biết đón nhận những hy sinh, thử thách và đau khổ trong cuộc sống với lòng yêu mến để chia sẻ những đau khổ trong cuộc khổn nạn của Đức Kitô. Có như thế chúng ta mới được hưởng hạnh phúc đích thật trên quê trời.

Lạy Chúa, xin thêm lòng tin và lòng mến cho chúng con. Để từng ngày sống là từng ngày chúng con lên đồi Canvê với Chúa, hầu xứng đáng hưởng hạnh phúc đích thật trên quê trời. Amen


Comments are closed.