Thứ 6 Tuần 32 Thường Niên – Ngày 17/11/2017

Lời Chúa: Lc 17,26-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người”.

“Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện”.

“Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó”.

“Thầy bảo các con: Trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại. Hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại. Hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”.

Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy?” Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”.

 


Suy niệm

Lý Do Sống Tỉnh Thức

“Cũng như thời ông Nôe, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôe vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả.” (Lc 17,26-27)

Trong Tin mừng Luca hôm nay, Chúa Giêsu nêu lên tính cách bất ngờ của ngày cánh chung, ngày Chúa trở lại trần gian và số phận con người trong ngày đó. Do tính bất ngờ này cũng như ngày cánh chung ảnh hưởng đến số phận của mình, con người được mời gọi luôn sẵn sàng và sống tỉnh thức.

Chúa Giêsu dùng hai sự kiện trong Cựu ước thời ông Nôe và ông Lót, để làm rõ lý do con người sống tỉnh thức. Thời Nôe và ông Lót, con người chỉ lo xây dựng cuộc sống trần thế, cụ thể là “Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mua bán, xây cất hay trồng trọt”. Nên khi nạn hồng thủy hay mưa lửa và diêm sinh bất ngờ đổ xuống, tất cả bị tiêu diệt. Chúa Giêsu đã khẳng định ngày Chúa đến hay “Ngày của Con Người” cũng sẽ xảy ra như vậy. Nghĩa là ngày Chúa đến rất bất ngờ, không ai biết được. Ngày ấy được Chúa Giêsu mô tả “như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất”(Lc 21,34-35). Trong ngày đó, số phận của con người cũng sẽ như trong thời ông Nôe và ông Lót nếu không sống tỉnh thức. Lối sống không tỉnh thức được thể hiện nơi sự chểnh mảng trong việc xây dựng đời sống vĩnh cửu trên trời. Con người chỉ lo lắng sự đời, bám víu vào của cải vật chất. Vì thế, con người phải chịu trách nhiệm về lối sống của mình trong ngày Chúa quang lâm, ngày Chúa đến phán xét con người. Trong ngày phán xét, Thiên Chúa sẽ phân định người lành kẻ dữ, như phân biệt chiên với cừu. Kết cục của người không sống tỉnh thức được diễn tả nơi hình ảnh người bị bỏ lại. Đối lại, kết cục của người sống tỉnh thức là được Chúa cho hưởng hạnh phúc Nước trời.

Ý thức Chúa đến cách bất ngờ và nhờ việc chiêm ngắm sự hoàn tất chung cuộc của mình trong ngày cánh chung, người kitô hữu được mời gọi sống tỉnh thức, để chuẩn bị chờ đón Chúa đến. Sống tỉnh thức là luôn đặt mình trong tình trạng thuận thảo với Chúa, cụ thể là sạch tội trọng. Sống tỉnh thức cũng là biết chọn lựa Chúa, là kiếm tìm những giá trị Nước trời và là sống các Mối phúc và thực thi đức Bác ái, tuân giữ các Giới răn của Chúa. Được như thế thì ngày Chúa đến dù có bất ngờ chúng ta vẫn hân hoan ra đón Chúa.

Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức ngày Chúa đến rất bất ngờ và ngày đó liên quan đến đời sống mai sau của chúng ta, ngõ hầu chúng ta biết sống tỉnh thức được thể hiện nơi đời sống biết tìm kiếm những giá trị Nước trời.


Comments are closed.