Thứ 7 Tuần 32 Thường Niên – Ngày 16/11/2019

Lời Chúa: Lc 18,1-8

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc’”. Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao. Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng”.

 


Suy niệm

KIÊN TRÌ TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN

“Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao”(Lc 18,7).

Tục ngữ Ba Tư có câu: “Với thời gian và sự kiên trì lá dâu sẽ thành sợi tơ óng ánh”, hay kinh nghiệm bao đời trong cuộc sống của nhiều thế hệ đi trước đã dạy cho người dân Việt: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Những đúc kết của nhiều nền văn hoá khác nhau mời gọi chúng ta hãy kiên trì trong tất cả mọi việc, dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa, thì rồi cũng sẽ có kết quả như lòng mong đợi, vì dù đêm có dài đến mấy thì bình minh rồi cũng sẽ ló rạng. Và người phụ nữ trong dụ ngôn: “Ông quan toà bất chính và bà goá quấy rầy” là một ví dụ minh hoạ rất cụ thể.

Nếu trong mọi việc của đời sống tự nhiên sự kiên trì là yếu tố quyết định đưa con người chạm đích thành công; thì trong đời sống siêu nhiên cũng thế, kiên trì cầu nguyện là nhân tố đưa người tín hữu có được điều mình mong muốn, vì Chúa Giêsu đã nói: “Hễ ai xin thì sẽ nhận được” (Lc 11,6).

Đối diện với ông quan toà bất lương trong dụ ngôn là người phụ nữ goá bụa. Theo cái nhìn của Kinh Thánh: bà goá là hình ảnh của một con người yếu đuối, là mẫu người bị xã hội và người đời xem thường. Bà đã gặp phải một quan toà không hăng hái thi hành công lý, nhưng thái độ kiên trì của bà đã làm thay đổi cách hành xử của ông. Mặc dù kết quả của phiên toà hoàn toàn là một lý do ích kỷ: “Mụ goá này quấy rầy ta mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc”. Nếu một quan toà bất chính, coi thường luật Chúa và chẳng đoái hoài đến nỗi khổ của người dân trong thành, cuối cùng cũng phải nhượng bộ trước những lời van xin của bà goá; thì huống chi là Thiên Chúa, vị quan toà công chính, lại không nghe những lời van xin không ngừng của những kẻ Người đã tuyển chọn sao? Hãy kiên trì trong đời sống cầu nguyện, là lời mời gọi được Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại với các môn đệ, trước đó là nơi dụ ngôn: “Người bạn quấy rầy” (x. Lc 11,5-13), và trong trang Tin Mừng hôm nay với dụ ngôn: “ông quan toà bất chính và bà goá quấy rầy”, cũng như sau này trong vườn Cây Dầu, Người cũng đã một lần nữa căn dặn các môn đệ: “Anh em hãy cầu nguyện luôn kẻo phải sa chước cám dỗ” (Lc 22,40).

Như vậy, nếu chúng ta kiên trì trong đời sống cầu nguyện, thì Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều Người thấy có ích lợi cho chúng ta (x. Lc 11,5-13), và Người sẽ nâng đỡ ta để ta thoát khỏi những cơn cám dỗ. Bên cạnh đó, nếu chúng ta kiên tâm cầu nguyện, thì đời sống của chúng ta sẽ được gắn bó mật thiết với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con ý thức rằng cầu nguyện là cách thức giúp chúng con khám phá ra tình yêu của Chúa, và giúp chúng con vượt thắng được những cám dỗ trong cuộc sống. Nhưng đôi khi sự nặng nề của thân xác khiến chúng con lười biếng, hay những hấp dẫn bên ngoài lôi cuốn khiến chúng con lơ là với việc cầu nguyện. Xin Chúa thêm đức tin để chúng con luôn bám víu vào tình yêu của Chúa, cũng như thêm sức mạnh để chúng con vượt thắng được những cám dỗ trong cuộc sống đang từng ngày lôi kéo chúng con. Amen.


Comments are closed.