Thứ 6 Tuần 32 Thường Niên – Ngày 15/11/2019

Lời Chúa: Lc 17,26-37

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tàu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người. Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sô-đô-ma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện. Trong ngày đó, ai ở trên mái nhà có đồ vật trong nhà, thì chớ xuống lấy đi; và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó. Thầy bảo các con: trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại; hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại; hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại”. Các môn đệ thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, chuyện đó ở đâu vậy”. Người phán bảo các ông: “Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó”.

 


Suy niệm

CUỘC XÉT TUYỂN VÀO NƯỚC TRỜI

“Thầy bảo các con: trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người bị đem đi, và người kia sẽ được để lại; hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại; hai người ở ngoài đồng, thì một người bị đem đi, và người kia được để lại.” (Lc 17,34-36)

Người nào muốn vào học ở một trường danh giá, thì phải trải qua một cuộc xét tuyển đầu vào hết sức khắc nghiệt. Lời Chúa mà cộng đoàn vừa nghe cũng nói về việc xét tuyển đầu vào, nhưng không phải xét tuyển vào một trường nào đó mà vào Nước Trời. Lời Chúa nói cho ta biết những thông tin về việc xét tuyển vào Nước Trời.

Thời gian xét tuyển thì bất ngờ, bất kể ngày hay đêm, lúc mọi người đang ăn uống, cưới vợ gả chồng hay đang mua bán, xây cất. Địa điểm cũng chẳng biết rõ chỗ nào. Vị giám khảo là Đức Giêsu rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến (Mt 24,30). Người nhân từ nhưng cũng rất công minh. Đối tượng là mọi người, bất kể người già hay người trẻ, đàn ông hay đàn bà, giáo sĩ hay giáo dân. Còn hình thức xét tuyển: hai người nằm trên một giường, thì một người bị loại, và người kia sẽ được chọn; hai phụ nữ xay cùng một cối, thì một người sẽ bị loại, còn người kia sẽ được chọn; hai người ở ngoài đồng, thì một người bị loại, và người kia được chọn. Không những thế, ngày xét tuyển còn có một cuộc thử thách rất thực tế với kết quả không ngờ: Ngày đó, ai ở trên mái nhà mà còn luyến tiếc của cải, đồ đạc ở trong nhà, để rồi trèo xuống lấy; và ai đang ở ngoài đồng mà còn tiếc của, tiếc tiền, rồi chạy về nhà lấy, thì chỉ có chết!

Vậy thì ai sẽ là người được chọn? Kinh nghiệm xương máu từ trận Hồng Thủy xảy ra vào thời ông Noe cho ta bài học quý giá. Sau trận Hồng Thủy, mọi người đều bị loại và chết chìm trong nước, chỉ trừ tám người trong gia đình ông Noe được chọn nên còn sống. Nguyên do vì “ông là người công chính, hoàn hảo giữa những người đồng thời, và ông đi với Thiên Chúa” (St 6,9). Vào thời thành Sôđôma bị phá hủy cũng thế. Sau trận mưa lửa và sinh diêm, mọi người đều bị loại và phải chết cháy, chỉ trừ bốn người trong gia đình ông Lót được chọn nên còn sống. Bởi vì ông là người đẹp lòng Thiên Chúa (St 19,19). Còn ta, ta sẽ ra sao vào ngày Đức Giêsu xét tuyển vào Nước Trời? Ta sẽ được chọn, nếu ta sống đẹp lòng Thiên Chúa, làm bạn với Đức Giêsu trong suốt quãng đời sống trên trần gian như ông Noe và ông Lót đã sống. Ngược lại, ta sẽ bị loại, nếu cuộc đời cứ bận bịu với của cải vật chất mà không lo làm giàu trước nhan Chúa như những người bị loại trong Tin Mừng.

Khi ở đời này, nếu nơi này không nhận ta, ta vẫn có thể nộp đơn xét tuyển vào nơi khác. Nhưng khi ở đời sau, chỉ có hai nơi chọn lựa là thiên đàng và hỏa ngục. Thiên đàng hạnh phúc ta đã có chỗ, vì Đức Giêsu đã đi dọn chỗ cho ta (x. Ga 14,2-3), nhưng có thể ta lại không muốn vào. Hỏa ngục đau khổ không phải chỗ của ta, nhưng có thể ta đã đặt chỗ ở đó mỗi khi ta phạm tội trọng.

“Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ lòng vẫn còn chai đá ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả dối?” (Tv 4,3). Xin Chúa giúp chúng ta can đảm khinh chê và từ bỏ những chuyện hư không, giả dối của trần gian. Xin Chúa giúp chúng ta cố gắng đặt cho mình một chỗ trong Nước Trời và không ngừng gìn giữ nó bằng đời sống đạo đức, thánh thiện.


Comments are closed.