Thứ 7 Tuần 24 Thường Niên – Ngày 19/09/2020

Lời Chúa: Lc 8, 4-15

Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: “Người gieo hạt giống ra đi gieo hạt giống mình. Và đang khi gieo, có hạt rơi xuống bên vệ đường, bị người ta chà đạp và chim trời đến ăn đi. Hạt khác rơi trên đá sỏi, vừa mọc lên liền héo đi, vì không có đất ẩm. Hạt khác rơi vào bụi gai, và gai góc cùng mọc lên, bóp nghẹt nó. Hạt khác rơi vào đất tốt, đã mọc lên và kết quả gấp trăm”.

Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe!”.

Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: “Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa. Những hạt rơi bên vệ đường, tức là những người đã nghe, nhưng rồi quỷ tới và cướp lời khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. Những hạt rơi trên đá sỏi là những người, khi nghe thì vui vẻ đón nhận lời Chúa, nhưng họ không đâm rễ, họ chỉ tin tưởng nhất thời, và khi đến giờ thử thách, thì tháo lui. Hạt rơi vào bụi gai, là những người đã nghe, nhưng khi đi đường, những mối lo nghĩ, sự giàu có và thú vui của đời sống bóp nghẹt và họ không sinh hoa kết quả. Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”.

 


Suy niệm

MỞ RỘNG TÂM HỒN ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA

“Còn như hạt rơi trong đất tốt, là những người nghe lời với tấm lòng tốt lành và thiện hảo, họ giữ lấy và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái”(Lc 8,15)

Tiếp nối đoạn Tin Mừng hôm qua, hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy cho đám đông dân chúng về Mầu Nhiệm Nước Trời. Cách cụ thể, Người dùng những hình ảnh rất đỗi gần gũi và quen thuộc trong dụ ngôn người gieo giống. Qua đó, Người kêu gọi mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn cho Lời Chúa cư ngụ và sinh hoa kết trái.

Qua dụ ngôn này,Chúa Giêsu mặc khải cho người nghe nhận biết: Thiên Chúa chính là người gieo giống vàmỗi người là những mảnh đất. Còn hạt giống Nước Trời là lời giảng dạy của Người được gieo vãi vào những mảnh đất khác nhau như: vệ đường, sỏi đá, bụi gai và đất tốt. Bằng một lối mô tả chân thực, cụ thể qua những hình ảnh quen thuộc như: người gieo giống, hạt giống và những mảnh đất,…Chúa Giêsumời gọi người nghe nhập cuộc, khám phá ra tình trạng thật nơi tâm hồn mình. Cùng một thứ hạt giống, được gieo vãi như nhau, nhưng kết quả thu được lại khác nhau tùy thuộc vào từng mảnh đất. Cũng thế, Lời Chúa được gieo vào mọi mảnh đất tâm hồn, không loại trừ ai. Thế nhưng, Lời Chúa có sinh hoa kết trái được hay không còn tùy thuộc vào cách tiếp nhận của mỗi người.

Là Kitô hữu, mỗi ngườichúng ta được mời gọi trở nên mảnh đất tươi tốt cho hạt giống Lời Chúa bén rễ và sinh hoa kết trái. Dẫu biết rằngmôi trường sống khác nhau có thể khiến cho mảnh đất tươi tốt bị biến chất, đổi thay bởi chất chứa nhiều sỏi đá, bụi gai và sự khô cằn.Thế nhưng, dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay,chúng ta có thêm động lực và niềm hy vọng để cải hóa tâm hồn mình. Để trở nênthửa đất tươi tốt, mỗi ngườichúng ta cần có một tâm hồn khao khát lắng nghe, đón nhận hạt giống Lời Chúa bằng tấm lòng cao thượng và quảng đại. Một khi chúng ta biết khiêm tốn, mở lòng cho Thiên Chúa cày xới, vun tưới thửa đất tâm hồn, chúng ta mới có thể loại bỏ những đam mê, tật xấu để hạt giống Lời Chúa sinh hoa trái dồi dào.

“Lời Chúa đã đến trong tim người. Lời Chúa đã trổ sinh tốt tươi. Ai ơi mở lòng ra đón nhận. Lời Người sẽ soi sáng trí lòng”.Xin Chúa cho chúng ta biết mở tâm hồn để đón nhận Lời Chúa. Ước gì qua từng ngày sống, mảnh đất tâm hồn chúng ta sẽ bớt đi những gai góc, đá sỏi và sự khô cằn… trở nên mảnh đất tốt tươi, màu mỡ cho hạt giống Lời Chúa bén rễ và sinh hoa kết trái trong cuộc đời.


Comments are closed.