Thứ 7 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 08/09/2018

Lời Chúa: Mt 1, 1-16.18-23

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.

Đavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

 


Suy niệm

SINH NHẬT ĐỨC MARIA, KHỞI ĐẦU CỦA ƠN CỨU ĐỘ

“Người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1, 20).

Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng: “Những gì đức tin Công giáo tin về Mẹ Maria, đều đặt nền tảng trên những gì đức tin đó tin về Đức Kitô, nhưng những gì đức tin dạy về Mẹ Maria, lại làm sáng tỏ đức tin vào Đức Kitô” (GLHTCG 484). Việc Đức Maria chào đời được sánh ví như rạng đông báo hiệu Mặt Trời mọc lên, là Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, “Thiên Chúa đã sai Con mình tới” (Gl 4, 4), nhưng để tạo một thân xác cho Người, Thiên Chúa đã muốn có sự tự do cộng tác của một thụ tạo. Để thực hiện mục đích ấy, Thiên Chúa cần một người mẹ xứng đáng cho Con Một của mình. Ngài muốn Con của mình được sinh ra từ cung lòng của một phụ nữ, để Ngôi Lời thực sự là con người trọn vẹn. Vì thế, Thiên Chúa đã chọn một người con gái Israel, một thiếu nữ Do Thái ở Nazareth miền Galilêa, “trinh nữ ấy tên là Maria” (Lc 1, 27). Vì được tuyển chọn để làm Mẹ của Ngôi Lời nhập thể nên ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Đức Maria đã được Thiên Chúa ưu ái ban dồi dào ơn thánh và được gìn giữ khỏi những vết nhơ của tội nguyên tổ. Như thế, Đức Maria vừa là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa cho nhân loại, vừa là đại diện của nhân loại để đón nhận ơn cứu độ từ trời cao. Ngày Đức Maria chào đời trở nên ngày của mừng vui và hy vọng.

Khi mừng lễ sinh nhật Đức Maria, chúng ta mừng biến cố khởi đầu của ơn cứu độ, như lời của thánh Gioan Đamasô: “Hết thảy mọi người hãy đến, chúng ta hân hoan mừng ngày sinh ra niềm vui sướng của cả thế giới! Hôm nay đây, từ một bản tính thế trần, một thiên đàng đã thành hình dưới thế. Hôm nay đây, việc cứu rỗi đã bắt đầu cho thế giới!”. Mừng ngày Đức Maria chào đời, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm cuộc đời Đức Maria và suy niệm các nhân đức của người, để hướng về Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, là Con của Đức Maria, với niềm hy vọng và trông cậy mọi sự nơi Thiên Chúa. Chúng ta mừng sinh nhật Đức Maria trong lời cảm tạ Thiên Chúa đã yêu thương sắp đặt cho nhân loại có một người Mẹ tuyệt vời, cùng hiệp lòng dâng lên Mẹ Maria những lời ngợi khen vì Mẹ chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương một cách đặc biệt. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ muôn vàn ân phúc “vì Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa” (Lc 1, 30).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chiêm ngắm cuộc đời và vị thế của Đức Maria trong chương trình cứu độ và noi gương các nhân đức của Mẹ, để biết cộng tác với Thiên Chúa, tiếp tục đem Tin Mừng cứu độ của Chúa đến cho muôn dân. Amen.


Comments are closed.