Thứ 6 Tuần 22 Thường Niên – Ngày 07/09/2018

Lời Chúa: Lc 5, 33-39

Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay”.

Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.

Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói:Rượu cũ ngon hơn”.

 


Suy niệm

TƯƠNG HỢP TRONG ĐỜI SỐNG

“Rượu mới thì phải đổ vào bầu mới” (Lc 5,38)

Tin Mừng hôm nay trình thuật lời trách cứ của Kinh sư và người Phariseu đối với các môn đệ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã bênh vực môn đệ của mình và đưa ra một ý tưởng mới cho đời sống. Ý tưởng đó là “sự tương hợp” nơi cuộc đời mỗi người.

Theo lẽ thường, chẳng ai lại khóc than khi dự tiệc vui, hay lại vui cười trong ngày tang tóc cả, bởi vì tùy từng hoàn cảnh mà con người hành xử cách tương thích. Chúa Giêsu đã dùng lại lý lẽ tự nhiên này để hướng những người bắt bẻ Ngài đến một ý tưởng huyền nhiệm cao siêu hơn. Điều cao trọng đó là chính Ngài là “chàng rể” đích thực, là niềm vui cho nhân loại, và vì vậy không có lý do gì phải sầu não, phải ăn chay cả.

Qua dụ ngôn hôm nay, nhân loại còn được ví như những chiếc bầu da đựng “rượu mới” là chính Ngài. Rượu mới cần cho cuộc vui được tiếp tục như trong tiệc cưới Cana (Ga 2,3-10). Rượu mới cần cho một “bầu da” cuộc đời mới (x. Mt 26,29). Nhưng để đón nhận thứ “rượu mới” này thì cần một “bầu da mới”.

“Bầu da mới” là một tâm hồn mới, suy nghĩ mới, ý hướng mới như thánh Phaolo đã từng khuyên dạy các tín hữu Côlôsê: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,2); hay lời dạy đối với tín hữu Roma: “Hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa” (Rm 6,13).

Bầu da mới là từ bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới với việc “sống tiết độ, mặc áo giáp là đức tin và đức mến, đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ” (1Tx 5,8).

Chúa Giêsu là “rượu mới” cho nhân loại nhưng không phải ai cũng đón nhận và mặc lấy Ngài vào đời sống mình, chỉ những ai thực sự từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày để đi theo Ngài thì mới làm cho mình nên “bầu da mới” để được đong đầy “rượu mới” mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng mình ra trước mầu nhiệm Thiên Chúa, mầu nhiệm con người, để từ đó chúng con có thể chất chứa trong lòng mình “chất Chúa” và “chất Tha nhân”, ngõ hầu làm cho bản thân nên tốt đẹp hơn, giống Chúa hơn. Amen.


Comments are closed.