Thứ 7 Tuần 19 Thường Niên – Ngày 17/08/2019

Lời Chúa: 19,13-15

Khi ấy người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng Chúa Giêsu bảo: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”. Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU VÀ TRẺ NHỎ

“Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng” (Mt 19,14).

Hình ảnh trẻ thơ được Kinh Thánh sử dụng rất nhiều. Trong Cựu Ước, trẻ em là dấu chỉ về sự chúc phúc của Thiên Chúa (x. Cn 17,6), là đối tượng được Thiên Chúa đặc biệt ưu đãi (x. Tv 68,6). Thiên Chúa cũng không ngần ngại chọn một vài trẻ nhỏ cộng tác vào công việc của Ngài. Chẳng hạn, trẻ Samuel nên ngôn sứ cho Thiên Chúa với dân Ngài. Hay Đavit được chọn giữa những người anh để lãnh đạo dân Chúa. Hoặc, cậu bé Đanien được Thiên Chúa phú bẩm cho sự khôn ngoan hơn cả các bậc trượng lão của Israel. Các Tin Mừng cũng thuật lại cách tỉ mỉ về giai đoạn thiếu thời của Chúa Giêsu: một trẻ thơ sinh trong máng lừa (x. Lc 2,12), được cha mẹ dâng trong đền thờ (x. Lc 2,27), luôn vâng phục cha mẹ và chu toàn Thánh Ý Cha trên trời (x. Lc 2,43-51).

Cũng như Chúa Cha, Chúa Giêsu cũng rất yêu thương trẻ nhỏ. Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cách cư xử của Ngài và của các môn đệ đối với những trẻ nhỏ. Chúa Giêsu đã cầu nguyện và chúc phúc cho các trẻ nhỏ mà người ta mang đến cho Ngài. Thấy vậy, các môn đệ liền ra sức can ngăn. Thế nhưng, Chúa Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”. Qua hình ảnh các trẻ nhỏ, Chúa Giêsu muốn cho thấy rằng: Nước Trời thuộc về trẻ nhỏ. Vấn đề ở đây không phải trở nên ấu trĩ như trẻ nhỏ nhưng là tiếp nhận Nước Trời như trẻ nhỏ. Hay nói khác đi, muốn vào Nước Trời, người ta phải đơn sơ lãnh nhận ân huệ, phải khiêm nhường và phó thác vào Thiên Chúa là Cha. Do đó, chúng ta được mời gọi không ngừng hoá nên như trẻ nhỏ (x. Mt 18,3), phải tái sinh (x. Ga 3,5) thì mới được vào Nước Trời. Ngoài ra, chúng ta đừng như các môn đệ cản trở các trẻ nhỏ đến với Chúa. Thực tế, ít khi nào chúng ta ra sức can ngăn trẻ đến với Chúa. Nhưng, chúng ta vẫn không ngừng cản trở bước chân trẻ thơ đến với Chúa khi không biết nêu gương sống đức tin, không tích cực dạy dỗ, không năng giúp và khuyến khích chúng lãnh nhận các Bí tích và học biết về Chúa.

Lạy Chúa, cám tạ Chúa đã mạc khải cho chúng con cách thức để đạt được Nước Trời. Xin Chúa giúp chúng con không ngừng nỗ lực biến đổi mình nên như trẻ nhỏ, biết tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Chúa. Đồng thời, biết nêu gương sáng cho các trẻ thơ và giúp chúng đến gần hơn với Ngài. Ngõ hầu, tất cả chúng con đều được lãnh phần thưởng cao quý là được ở với Chúa muôn đời trong Nước của Ngài. Amen.


Comments are closed.