Thứ 6 Tuần 19 Thường Niên – Ngày 16/08/2019

Lời Chúa: Mt 19,3-12

Một hôm, có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói : “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : ‘Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ’, và Người đã phán: ‘Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.’ Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Họ thưa với Người : “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” Người bảo họ : “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.” Các môn đệ thưa Người : “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Nhưng Người nói với các ông : “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng ; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn ; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu”.

 


Suy niệm

ƠN GỌI HÔN NHÂN – HỒNG ÂN VÀ TRÁCH NHIỆM

“Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt”
(Mt 19,4-5)

Bài Tin Mừng hôm nay khởi đầu cho những cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người Pharisêu về các vấn đề liên quan đến Nước Trời với lời loan báo: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Vấn đề trong đoạn Tin Mừng hôm nay được nói đến là việc li dị trong hôn nhân.

Tin Mừng nói rõ những người Pharisêu đến gần để thử Người. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” Câu hỏi mà họ đặt ra cho Chúa Giêsu vừa gợi lên mạc khải của Kinh Thánh, vừa nói đến lề luật Môsê mà họ đã tuân giữ từ ngàn đời. Vấn đề đặt ra ở chỗ: Kinh Thánh thì nói rằng: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt”. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly, nhưng họ muốn chống đối Ngài nên nói: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” Nhưng Chúa Giêsu biết rõ lòng họ nghĩ gì, nên Ngài nói sự thật cho họ biết: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu”. Chúa đã trả lời dứt khoát để họ phân biệt: một bên là định chế hôn nhân vĩnh cửu của Thiên Chúa ban cho con người như một món quà, còn một bên là sự miễn chuẩn theo nghĩa là trong hoàn cảnh dân chúng còn lòng chai dạ đá, nên ông Môsê mới cho phép viết chứng thư đưa cho người vợ bị li dị (x. Đnl 24,1). Sự cho phép của ông Môsê không hủy bỏ định chế hôn nhân mà Thiên Chúa đã ban mà chỉ là sự chuẩn miễn. Qua đó, Chúa Giêsu lập lại nguyên tắc hôn nhân bất khả phân ly: “Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình”.

“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8), Ngài muốn con người được cứu độ bằng tình yêu, cách riêng trong hôn nhân. Đó là một ơn gọi cao cả vì tiếp nối công trình sáng tạo của Thiên Chúa cho đến tận thế qua việc truyền sinh và giáo dục con cái. Vì thế, ơn gọi hôn nhân vừa là một hồng ân nhưng đồng thời là một trách nhiệm: Là hồng ân vì đó là ơn ban của Thiên Chúa từ thuở ban đầu cho người nam và người nữ để họ gắn bó với nhau và trở nên một trong tình yêu; là trách nhiệm vì cha mẹ có nghĩa vụ sinh sản và giáo dục đức tin cho con cái. Trong thực tế, nhiều gia đình hôm nay không còn giữ được giá trị tốt đẹp thuở ban đầu tạo dựng: nhiều cuộc hôn nhân thiếu suy nghĩ, yêu cuồng sống vội, có khi chỉ dừng lại ở những tính toán, đổi chác, hay dục vọng thấp hèn. Hôn nhân không còn mang giá trị vĩnh cửu nhưng chỉ là một cuộc dạo chơi, thích lấy nhau thì lấy, không thích thì li dị. Vì thế, Lời Chúa hôm nay mời gọi những ai sống trong bậc sống hôn nhân hãy tìm kiếm ý nghĩa đích thực của hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết định ngay từ thuở ban đầu tạo dựng. Đó là tình yêu chung thủy và đầy trách nhiệm đối với nhau và với con cái.

Lạy Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn vật muôn loài, Chúa đã thiết lập định chế hôn nhân vĩnh cửu để những ai được mời gọi vào bậc sống này đạt đến hạnh phúc đích thật. Xin Chúa ban ơn trung thành cho những gia đình đang gặp khó khăn trong đời sống, đặc biệt các bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân, để họ ý thức hôn nhân là một giao ước quan trọng mà chuẩn bị và suy nghĩ thật chín chắn trước khi bước vào đời sống hôn nhân, hầu họ giữ được lòng chung thủy với nhau suốt đời. Amen!


Comments are closed.