Thứ 7 Tuần 18 Thường Niên – Ngày 11/08/2018

Lời Chúa: Mt 17, 14-20

Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói rằng: “Lạy Ngài, xin thương xót con trai tôi vì nó mắc chứng kinh phong và rất trầm trọng: nó thường ngã vào lửa và lắm lúc nó ngã xuống nước. Tôi đã đem nó đến cùng môn đệ Ngài, nhưng các ông không thể chữa nó được”. Chúa Giêsu đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Ta phải ở với các ngươi đến bao giờ? Ta còn phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Hãy đem nó lại đây cho Ta”. Chúa Giêsu quát mắng quỷ và quỷ liền ra khỏi đứa bé. Và nó được lành ngay trong lúc ấy. Bấy giờ các môn đệ đến hỏi riêng Chúa Giêsu rằng: “Tại sao chúng con không thể trừ quỷ ấy được?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Vì các con yếu lòng tin! Thầy bảo thật các con: Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: ‘Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được”.

 


Suy niệm

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN

“Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được” (Mt 17,20).

Trong xã hội hôm nay, con người quá đề cao lý trí và sức riêng của mình. Con người tin rằng, họ có thể làm được mọi sự mà không cần đến đức tin vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy các môn đệ của Chúa Giêsu cũng mắc phải những cám dỗ và sai lầm như thế. Mặc dù, trong hành trình theo Chúa, các ông đã được chứng kiến nhiều phép lạ Người làm và được Người ban cho quyền trừ quỷ. Ấy vậy mà, trong trường hợp này, các ông đành bất lực trước căn bệnh kinh phong. Có thể nói, sự thất bại của các môn đệ hệ tại ở chỗ yếu lòng tin, thiếu ăn chay và cầu nguyện. Khi nghe về sự thất bại của các ông, Chúa Giêsu không dấu được cảm xúc thất vọng của mình, Ngài không chỉ trách các môn đệ nhưng còn cả thế hệ thời bấy giờ: Ôi thế hệ cứng lòng tin và hư hỏng! Người nói với các ông những lời đầy cứng rắn: tại anh em kém tin! Chúa cho các ông biết rằng: để chữa lành bệnh tật, các ông cần phải có đức tin vững mạnh, ăn chay và đời sống cầu nguyện chân thành. Cho dù đức tin của các ông chỉ nhỏ bé bằng hạt cải, nhưng đức tin sẽ giúp các ông có thể chuyển núi dời non và chẳng có gì mà các ông không làm được.

Trong cuộc sống, để chiến thắng sự dữ, những ngọn núi kiêu căng, ích kỷ, đam mê và dục vọng trong lòng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta không thể chỉ dựa vào sức riêng của mình nhưng cần đặt trọn niềm tin vào Chúa Kitô. Chúng ta cần xác tín rằng: không có ơn Chúa, chúng ta không làm gì được. Nói như thánh Phaolô: tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng là sức mạnh của tôi. Thiết nghĩ, đó phải là niềm xác tín của mỗi người Kitô hữu chúng ta, vì nếu không có ơn Chúa, dù tài năng, tài giỏi và mãnh liệt đến đâu, chúng ta cũng không thể làm được gì và đứng vững trước sự tấn công của ma quỷ.

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con có thể vượt thắng những cám dỗ và nghịch cảnh trong đời. Amen.


Comments are closed.