Thứ 7 Tuần 18 Thường Niên – Ngày 10/08/2019 – Thánh Laurensô

Lời Chúa: Ga 12,24-26

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó”.

 


Suy niệm

BÀI HỌC CHO ĐI

“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thích đón nhận hơn là cho đi. Thế nhưng, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất để nói về bài học trao ban. Qua đó, Ngài đã tự ví mình như hạt lúa được gieo vào lòng đất, chịu chôn vùi, chịu mục nát để nẩy mầm sự sống mới và đơm bông kết trái sinh ra muôn ngàn hạt giống khác. Điều này chúng ta được thấy qua cuộc Thương khó và Tử nạn của Chúa Giêsu, rồi Ngài phục sinh vinh hiển để cứu độ nhân loại. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một sự tự hạ, tự hiến như thánh Phaolô đã diễn tả nơi thư Philipphê (Pl 2,6-11). Thiên Chúa trong Đức Giêsu đã cho đi, trao ban tất cả cho con người, để kéo con người về với Thiên Chúa như thánh sử Gioan đã cảm nghiệm: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Laurenxô, một vị tử đạo đã theo sát mẫu gương của Thầy Giêsu chí thánh. Thánh nhân đã hiến thân một đời để phục vụ Giáo hội, và hy sinh mạng sống để minh chứng tình yêu đối với Chúa và Giáo hội. Ngài như hạt lúa chịu thối đi để sinh nhiều hạt khác như Giáo phụ Tertulianô đã nói: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu”.

Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi bước theo Thầy Giêsu như thánh Laurenxô đã noi gương để hiến thân mình cho Chúa và Giáo hội để phục vụ cho tha nhân. Chúng ta hiến thân qua việc dùng tài năng, sức khỏe, sáng kiến của mình để phục vụ Chúa và Giáo hội. Bên cạnh đó, chúng ta cũng dùng những thời giờ Chúa ban để viếng thăm những người đau khổ, nhỏ bé, những người bị loại trừ, những người gặp khó khăn và người nghèo. Để có thể cho đi như thế, trao ban như thế, mỗi người chúng ta cần có được mối tương giao thân tình với Chúa Giêsu, tìm học nơi Người, xin Người chỉ dẫn cách thế trao ban.

Lạy Chúa, người đời dạy con phải sống và vun đắp cho riêng mình, nhưng Chúa dạy con phải sống cho đi, trao ban đến cả mạng sống như Chúa. Xin Chúa cho con sức mạnh để can đảm sống theo ý Chúa, dấn bước theo Chúa, nhờ đó con biết cách cho đi như Chúa dù phải hy sinh và gặp khó khăn vì con tin rằng: ‘cho thì có phúc hơn là nhận’( Cv 20,35). Phúc lớn lao nhất là con được ở với Chúa như Chúa đã nói: ‘Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó’ (Ga 12,26).


Comments are closed.