Thứ 7 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 28/07/2018

Lời Chúa: Mt 13,24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

 


Suy niệm

THIÊN CHÚA ĐẦY LÒNG KIÊN NHẪN

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30).

Cỏ lùng là loại cỏ có hại thường hay mọc trong ruộng lúa gây khó khăn cho người trồng và làm ảnh hưởng đến chất lượng của cây lúa. Ông chủ trong dụ ngôn không nhổ cỏ lùng ngay nhưng để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt thì sẽ phân loại: cỏ lùng thì quăng vào lửa, còn lúa tốt thì trữ vào kho. Xuyên qua hình ảnh cỏ lùng và lúa tốt, Chúa Giêsu nói lên sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với con người.

Quả thực, rất nhiều khi chúng ta thắc mắc: tại sao biết bao kẻ xấu vẫn cứ được ung dung? Tại sao bao người gian ác gây quá nhiều tai họa cho người khác mà Thiên Chúa không trừng phạt? Bài học Tin Mừng hôm nay phần nào câu trả lời cho những vấn nạn đó. Nếu cỏ lùng bị nhổ ngay tức khắc, chắc chắn lúa tốt sẽ bị ảnh hưởng. Nếu kẻ xấu bị tiêu diệt ngay tức khắc, thì người ta sẽ sống tốt vì sợ hơn là vì yêu mến Chúa. Hơn nữa, Thiên Chúa vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi và hy vọng vào sự thay đổi của con người. Trong thiên nhiên, cỏ lùng không thể biến thành lúa tốt, nhưng trên bình diện thiêng liêng, kẻ xấu vẫn có thể trở thành người tốt nếu họ được người khác nêu gương sáng và biết vận dụng những ơn lành mà Thiên Chúa ban cho.

Ước chi qua bài học từ dụ ngôn cỏ lùng hôm nay, chúng ta nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa trong các biến cố hằng ngày mà đôi khi chúng đang xảy ra ngược với suy nghĩ của con người. Đồng thời, chúng ta học theo sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với những tội nhân, để biết đối xử cách kiên nhẫn và cảm thông với những thiếu sót của tha nhân.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ơn biết kiên nhẫn trước những khó khăn, những điều trái ý trong cuộc sống. Từ đó chúng con biết cảm thông, chia sẻ những giới hạn không chỉ của tha nhân mà còn của chính bản thân chúng con nữa. Amen.


Comments are closed.