Thứ 7 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 27/07/2019

Lời Chúa: Mt 13,24-30

Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’. Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’. Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’. Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’”.

 


Suy niệm

SỰ KIÊN NHẪN CỦA THIÊN CHÚA

“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt” (Mt 13,30).

Đoạn Tin Mừng hôm nay là một trong bảy dụ ngôn nói về Nước Trời của Chúa Giêsu ở ven Biển Hồ được Thánh sử Mát-thêu gom lại. Đây là những câu truyện được kể theo phong tục và nếp sống trong xã hội Do Thái thời ấy, với mục đích trình bày một giáo lý siêu nhiên. Ở đây, dụ ngôn cỏ lùng muốn nói về tình trạng Nước Thiên Chúa ở trần gian còn lẫn lộn những sự xấu giữa những điều tốt. Đó cũng là tình trạng tâm hồn của mỗi người trong hiện tại. Con người cần nhận ra sự kiên nhẫn của Thiên Chúa để ăn năn cải thiện đời sống, nhằm được hưởng ơn cứu độ Chúa ban vào ngày sau hết của cuộc đời.

Qua Mạc khải, chúng ta có thể thấy : Lịch sử cứu độ là một bức tranh về sự trung tín của Thiên Chúa và sự thất trung của con người. Từ khai thiên lập địa, trải dài suốt dòng lịch sử, Kinh Thánh đã ghi nhận những sự kiện con người bỏ Giao ước với Thiên Chúa để chạy theo những thần khác. Tuy nhiên, dù con người yếu đuối và sa ngã, nhưng Thiên Chúa vẫn không thất vọng. Người biết chúng ta là hình ảnh của Người. Người luôn kiên nhẫn mời gọi và chờ đợi con người quay về với Người.

Lịch sử dân Chúa cũng là lịch sử của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự tốt đẹp ngay từ ban đầu. Người không phải là tác giả của sự dữ, chính Chúa Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng hôm nay rằng : Kẻ thù đã làm điều đó. Hơn thế nữa, chúng ta còn nhận thấy: Thiên Chúa hoàn toàn có đủ khả năng để thanh lọc mọi sự ác ra khỏi thế giới này, nhưng Người đã không làm điều đó. Tại sao như vậy ? Bởi vì Thiên Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn họ ăn năn sám hối để được sống. Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người bằng tình yêu mà Người ban tặng. Chính lòng thương xót của Thiên Chúa trở thành động lực giúp con người vượt thắng những yếu đuối và đau khổ để đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Điều quan trọng là hãy xác tín vào tình yêu của Chúa dành cho ta.

Lạy Chúa, nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, xin ban ơn giúp con xác tín vào lòng thương xót của Chúa, để con biết sám hối và thay đổi đời sống con theo thánh ý Chúa, ngõ hầu con đạt được ơn cứu độ muôn đời Chúa hứa ban. Amen.


Comments are closed.