Thứ 6 Tuần 16 Thường Niên – Ngày 26/07/2019

Lời Chúa: Mt 13,18-23

“Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”

 


Suy niệm

SỰ THÁCH THỨC CỦA LỜI

“Kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục” (Mt 13,23).

Đức Giêsu giải thích dụ ngôn người gieo giống và nói lên hiệu quả của công việc người gieo giống. Người gieo giống gieo một cách quảng đại vì ông không phân biệt đất tốt với đất xấu, đất gai góc hay đá sỏi. Với ông, mọi loại đất đều xứng đáng tiếp nhận hạt giống để có thể sinh hoa kết trái cho đời. Hạt giống đã được tuyển lựa là chính Lời Thiên Chúa nên việc sinh hoa trái không hệ tại ở hạt giống, nhưng là hệ tại ở thửa đất tiếp nhận hạt. Chính thửa đất quyết định sự nảy mầm, lớn lên và sinh hoa trái của hạt. Tuy nhiên, không phải mọi loại đất đều có thể tiếp nhận hạt giống như người gieo mong ước. Vì thế, mới có những hạt giống bị chim trời ăn mất, có hạt bị khô héo trên đá sỏi, có hạt bị bóp nghẹt trong bụi gai và cũng có hạt nảy mẩm, lớn lên và trổ sinh hoa trái.

Vì hạt giống đã được tuyển lựa, nên đất cần được cải tạo sao cho xứng hợp với hạt giống gieo xuống. Lời được gieo chính là Lời Thiên Chúa gieo vào tâm hồn của con người, nên người nghe cũng phải biến cải tâm hồn để có thể đón nhận Lời cách thực sự. Tuy nhiên “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi : xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” (Dt 4,12). Đây chính là sự thách thức của Lời. Lời không thể phát triển trong tâm hồn người nghe bởi chính tâm hồn người đó không đủ khả năng để làm cho Lời được lớn lên. Sự không đủ khả năng đến từ cuộc sống bận rộn bon chen, đến từ sự hạn hẹp của lòng người, và đôi khi đến từ sự đòi buộc của Lời: đòi buộc một sự hoán cải tận căn.

Như hoa trái được trổ sinh trên mảnh đất tốt là đất đã được chuẩn bị cho hạt giống được gieo xuống. Tương tự, hoa trái cũng là kết quả của việc chúng ta đã đón nhận Lời Thiên Chúa và đã đáp trả lại Lời ấy. Đất không cải tạo thì chỉ là đất vệ đường, đất đá sỏi và đất gai góc. Những thửa đất xem ra “có mặt” nhưng “không hiện diện” vì chúng không mang lại lợi ích cho người gieo. Tâm hồn người nghe không được Lời hoán cải để cho xứng hợp với Lời thì mãi là những tâm hồn u tối, vì không được Chúa ngự vào. Trái lại, tâm hồn biết mở lòng ra đón nhận Lời thì tâm hồn ấy có Chúa ngự vào và nhờ đó sinh được hoa trái. Khi đó, Lời không còn là thách thức, nhưng trở thành Ngôi vị ngự vào trong tâm hồn ta (x.Ga 14,23). Lời trở thành sự nâng đỡ và dẫn đưa ta đến cuộc sống đời đời.

Lạy Chúa, xin biến cải tâm hồn chúng con để xứng đáng đón nhận Lời là chính Con Một Chúa. Xin cho chúng con được là những thửa đất tốt để có thể đón nhận Lời Hằng Sống là chính Chúa Kitô. Nhờ sự kết hợp với Người và với ơn Chúa, chúng con tin chắc mình sẽ trổ sinh hoa trái và sẵn sàng cho ngày mùa bội thu là ngày được đoàn tụ trên Nước Trời với Chúa. Amen.


Comments are closed.