Thứ 7 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 11/07/2020

Lời Chúa: Mt 10,24-33

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng : “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bê-en-dê-bun thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng ; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao, thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ, các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

 


Suy niệm

KÍNH SỢ THIÊN CHÚA

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn” (Mt 10,28a).

Sự giới hạn và dang dở luôn gắn liền với cuộc đời con người. Vì thế, khi đối diện với những thực tại mang tính thánh thiêng hay khi gặp phải những gian nan, thử thách vượt quá sức mình, con người dễ rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi. Chính trong sự cảm nghiệm này mà Tiên tri Isaia đã thốt lên: “Vô phúc cho tôi, tôi chết mất. Vì lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Ðức Vua, Người là Chúa các đạo binh” (Is 6,5); và rồi Chúa Giêsu cũng đã không ngừng nâng đỡ niềm tin các môn đệ của mình: “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục” (Mt 10,28).

Bài Tin Mừng trên đây là một phần trong diễn từ về sứ mạng truyền giáo của Chúa Giêsu. Quả thế, Người đã tuyển chọn mười hai Tông đồ và sai các ông ra đi loan báo mầu nhiệm Nước Trời bằng những chỉ dẫn rất cụ thể. Đồng thời, Người cũng cảnh báo cho các môn đệ về những khó khăn sẽ gặp phải đó là sự chống đối, bắt bớ của thế gian. Khi trưng dẫn những khó khăn mà người môn đệ sẽ phải đối diện trên hành trình loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn các học trò của mình hãy biết cậy dựa cũng như phó thác hoàn toàn vào chính Thiên Chúa ngõ hầu can đảm dấn bước. Sự bách hại của thế gian có thế nào đi nữa cũng không bao giờ giết chết được linh hồn của những người kính sợ và mến yêu Thiên Chúa thực sự. Việc chịu bách hại là cơ hội để người môn đệ nên giống Thầy mình là Đức Giêsu Kitô. Theo đó, phần thưởng dành cho sự trung thành đối với sứ vụ loan báo Tin Mừng nơi người môn đệ chính là sự nhìn nhận của Đức Giêsu Kitô trước mặt Thiên Chúa Cha.

Bước chân người môn đệ sẽ hăng say hơn hay sẽ chùn lại hệ tại nơi mối tương quan của mỗi người với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, chắc chắn rằng mỗi người sẽ có một bậc thang giá trị cho riêng mình. Một khi xác định Thiên Chúa là cùng đích của cuộc đời, mỗi người sẽ cố gắng làm mọi cách để đạt tới cùng đích ấy; ngược lại khi cùng đích của cuộc đời mình là điều gì khác, Thiên Chúa chẳng còn là mối bận tâm lớn nhất của bản thân người môn đệ. Điều quan trọng và mang tính quyết định đối với cuộc đời người môn đệ hệ tại ở việc nhận thức Thiên Chúa chính là đối tượng tôn thờ duy nhất của lòng mình, để rồi cố gắng vượt qua những trở ngại nhằm phá vỡ mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa.

Lạy Chúa, hành trình loan báo Tin Mừng vẫn luôn còn đó những khó khăn và thử thách. Vì thế, có những lúc chúng con muốn dừng lại và không muốn tiếp tục dấn bước. Xin Chúa gia tăng nơi chúng con niềm tín thác, lòng cậy trông và mến yêu để luôn can đảm ra đi mà không cảm thấy sợ hãi gì, ngõ hầu hạt giống Tin Mừng được gieo vãi khắp nơi. Amen


Comments are closed.