Thứ 6 Tuần 14 Thường Niên – Ngày 10/07/2020

Lời Chúa: Mt 10,16-23

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG CHO CHÚA TRONG MỌI HOÀN CẢNH

“Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con” (Mt 10,19-20).

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội và Thêm sức, mỗi Kitô hữu đồng thời nhận lãnh sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô và Tin Mừng của Người. Thế nhưng không phải ai cũng ý thức và thực thi sứ vụ cao cả này. Chúng ta phải làm gì để vượt thắng những yếu đuối bên trong và những khó khăn bên ngoài để có thể làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh?

Bài Tin Mừng hôm nay trích những lời Chúa Giêsu căn dặn mười hai Tông đồ trước khi sai các ngài đi rao giảng. Chúa báo trước các khó khăn và nguy hiểm; đồng thời thắp lên niềm hi vọng để các ngài vững vàng khi đối diện với những khó khăn trước mắt. Khi thi hành sứ vụ, các Tông đồ không chỉ cảm thấy sự thù nghịch của thế gian mà còn nhận ra Thiên Chúa luôn đồng hành và ban ơn trợ giúp: “Khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con” (Mt 10,19-20). Chính trong những nghịch cảnh, người môn đệ lại nhận ra sức mạnh và tình thương quan phòng của Chúa đổ tràn trên cuộc đời mình. Như vậy, khi dấn thân cho sứ vụ, các sứ giả của Tin Mừng lại được củng cố đức tin, lòng mến và niềm vui. Điều này được thể hiện rõ ràng qua biến cố Nhóm Bảy Mươi Hai, sau khi thi hành sứ vụ trở về, hớn hở thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con” (Lc 10,17). Chính vì thế, trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắn nhủ chúng ta rằng: “Cuộc sống sẽ trưởng thành và sung mãn hơn khi được trao ban để đem lại cuộc sống cho kẻ khác. Chung cuộc, đó chính là truyền giáo” (x. số 10).

Như các Tông đồ ngày xưa, hôm nay Chúa cũng sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng. Sứ vụ này được thực thi không chỉ bằng việc lời rao giảng nhưng còn bằng việc sống đúng căn tính Kitô hữu của mình trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những lúc khó khăn. Chính khi từ bỏ những cái lợi bất chính, chấp nhận những thua thiệt vì đức tin và lòng mến, cuộc sống của chúng ta lại tỏa sáng niềm vui Tin Mừng một cách mãnh liệt nhất, bởi lẽ lối sống đó sẽ làm những người chung quanh đặt câu hỏi về căn tính cũng như niềm hi vọng đang thúc đẩy chúng ta. Thực vậy, máu các thánh tử đạo đổ ra để làm chứng cho Chúa Kitô và Tin Mừng của Người đã nảy sinh tầng tầng, lớp lớp các Kitô hữu. “Phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí” (Dt 12,1-3).

Lạy Chúa Giêsu, để sống trọn vẹn căn tính Kitô hữu của mình, nhiều lúc chúng con phải đối diện với những chống đối bên trong lẫn bên ngoài. Xin mở mắt tâm hồn chúng con để chúng con cảm nhận Chúa luôn đồng hành và trợ giúp chúng con. Chớ gì nhờ sự nhận biết này, lòng chúng con hằng vui mừng, hân hoan giữa bao thử thách của cuộc đời. Amen


Comments are closed.