Thứ 6 Tuần V Phục Sinh – Ngày 24/05/2019

Lời Chúa: Ga 15,12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

 


Suy niệm

BẠN HỮU CỦA CHÚA

“Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền” (Ga 15,14).

Trong Cựu Ước, chỉ có vài người được gọi là bạn hữu của Thiên Chúa. Abraham nhờ lòng tin đã trở nên bạn hữu với Thiên Chúa và được trò chuyện với Ngài. Môsê cũng được diễm phúc này: “Ông thân thưa cùng Chúa, diện đối diện, khác nào người ta chuyện vãn với bạn vậy” (Xh 33,11). Điều trước đây là đặc ân đối với một vài người, nhưng nhờ Chúa Giêsu, đã được ban cho những ai thỏa mãn điều kiện mà Ngài đưa ra. Vậy điều kiện đó là gì?

Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan cho biết điều kiện của Chúa Giêsu đưa ra cho những ai muốn nên bạn hữu với Ngài. Chúa nói: “Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thực hiện những điều Thầy truyền” (Ga 15,14). Điều mà Chúa Giêsu truyền dạy là “các con hãy yêu mến nhau” (Ga 15,17). Như thế, tất cả những ai thực hiện điều kiện “hãy yêu mến nhau” đều có thể trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu. Những ai đã trở nên bạn hữu của Ngài, thì được Ngài mặc khải cho biết những điều bí nhiệm từ nơi Chúa Cha và kẻ ấy sẽ biết Chúa Cha và biết về chính Chúa Giêsu. Việc nhận biết này đồng nghĩa với việc có “sự sống đời đời” như lời Chúa Giêsu đã nói: “Sự sống đời đời là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3). Tình yêu tha nhân giúp người môn đệ Đức Giêsu có thể yêu mến Thiên Chúa như lời thánh Gioan đã viết: “Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1 Ga 4,20b).

Nhờ Chúa Giêsu, niềm vinh dự trở nên bạn hữu của Thiên Chúa là một điều mà mọi người đều có thể đạt được. Trong vai trò người Kitô hữu, mỗi người cần nỗ lực thực thi việc yêu mến tha nhân. Điều Chúa muốn là lòng yêu mến không dừng lại ở lý thuyết, song phải cụ thể hóa bằng việc làm. Lòng yêu mến được thể hiện trong suy nghĩ, khi chúng ta ước muốn điều tốt cho tha nhân và nghĩ tốt về họ. Lòng yêu mến cần được biểu lộ nơi lời nói, trong lời động viên, an ủi, khuyên bảo và tha thứ. Lòng yêu mến của chúng ta cũng có thể được diễn tả qua việc chia sẻ của cải vật chất với những người túng thiếu, lắng nghe những nỗi đau của tha nhân và sẵn sàng trợ giúp người khác với tất cả khả năng. Khi đã cố gắng yêu mến tha nhân bằng những việc làm cụ thể như thế, chúng ta sẽ nghe được lời của Chúa Giêsu ngỏ với mỗi người: “Ta và con là bạn hữu của nhau”.

Lạy Chúa, chúng con luôn khao khát trở nên bạn hữu với Chúa. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con thực sự là bạn hữu của Ngài khi chúng con hết lòng yêu mến tha nhân như Lời Chúa dạy. Amen.


Comments are closed.