Thứ 7 Tuần V Phục Sinh – Ngày 25/05/2019

Lời Chúa: Ga 15,18-21

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

 


Suy niệm

NGƯỜI MÔN ĐỆ TRONG THẾ GIAN

“Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19).

Một trong những hiệu quả của Bí tích Rửa Tội là làm cho chúng ta trở thành con cái Chúa. Đó vừa là hồng ân dành cho chúng ta; lại vừa là cánh cửa đưa chúng ta vào hành trình đức tin, một hành trình ẩn chứa những khó khăn. Quả thế, chúng ta đã được tách ra để thuộc về Chúa, nhưng vẫn sống giữa thế gian và điều này khiến chúng ta bị chống đối, như lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay.

Bài Tin Mừng hôm nay là một phần của diễn từ thứ hai trong ba diễn từ mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trước khi Ngài bước vào cuộc khổ nạn. Đây là những lời tiên báo của Chúa Giêsu về những khó khăn mà các môn đệ sẽ phải chịu. Một trong những khó khăn mà những người theo Chúa phải đối diện là sự bách hại đến từ thế gian. Theo thánh sử Gioan, thế gian không chỉ là không gian mà nhân loại đang sống, nhưng đó còn là thế lực sự dữ và tất cả những gì đối nghịch với Thiên Chúa. Khi nói về sự bách hại mà các môn đệ phải chịu bởi thế gian, thánh sử nhắm đến thế lực của tội lỗi, những người không chấp nhận Thiên Chúa và giáo huấn của Người. Lý do các môn đệ bị ghen ghét và chống đối là vì họ không thuộc về thế gian, mà thế gian chỉ yêu thích những gì thuộc về nó. Thế gian đã không đón nhận Đức Kitô, Đấng được Thiên Chúa sai đến, và vì thế, nó cũng sẽ tìm cách chống lại những ai theo Ngài. Các môn đệ là những người đã được tuyển chọn, họ đã được tách ra để thuộc về Thiên Chúa, do đó chắc chắn họ sẽ bị thế gian ghét bỏ.

Sự bách hại của thế gian hiển nhiên là thử thách dành cho các môn đệ của Chúa, nhưng đó cũng là dấu chỉ cho thấy người môn đệ đang đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi. Vì môn đệ không hơn Thầy; và thế gian đã loại trừ Đức Kitô thì cũng loại trừ các môn đệ của Ngài. Đây là cơ hội để người môn đệ nên giống Thầy mình. Thế nên, bao lâu còn được thế gian chấp nhận thì bấy lâu người môn đệ chưa dứt khoát để theo Chúa Giêsu, chưa thuộc về Ngài. Hay nói cách khác, sự chống đối mà thế gian dành cho người môn đệ được xem như là thước đo cho mối tương quan giữa họ với Đấng họ đang theo; và do đó, thay vì đau buồn trước những khó khăn mà thế gian gây ra cho mình thì người môn đệ nên đón nhận nó với niềm vui, bởi như thế họ biết mình đang trở nên giống Đức Kitô hơn.

Trong hoàn cảnh của xã hội hiện nay, các tín hữu càng được mời gọi ý thức hơn về căn tính của mình, là con cái của Chúa. Quả thế, chúng ta đang sống chung với những người chủ trương muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, họ muốn đề cao cái tôi ích kỷ của bản thân. Do đó, để chứng tỏ mình thuộc về Thiên Chúa thì chúng ta phải can đảm sống khác người đời, nghĩa là chấp nhận bước theo con đường mà Chúa Giêsu đã đi, là từ bỏ cái tôi ích kỷ của bản thân để sống cho Thiên Chúa và cho tha nhân. Khi chấp nhận sống như thế, chúng ta như những người bơi ngược dòng, vì thế sẽ không tránh được những sóng gió. Nhưng chúng ta tin rằng mình sẽ vượt qua mọi khó khăn khi biết bám chặt vào Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đinh và chết trên Thập giá, nhưng Ngài đã phục sinh. Chính Ngài là niềm hy vọng của chúng ta, những người đang chấp nhận mọi gian nan vì Ngài, và chúng ta sẽ cùng được vinh hiển với Ngài.

“Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Xin Chúa cho chúng con xác tín hơn vào cách thức để nên giống Chúa là bước theo Ngài trên con đường thập giá. Đây là con đường đòi rất nhiều hy sinh gian khổ. Vì thế, xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con kiên tâm chịu đựng mọi khó khăn xảy đến trong cuộc sống; hầu khi giữ vững niềm tin vào Chúa Giêsu, chúng con vừa bảo đảm cho ơn gọi là người Kitô hữu của mình, lại vừa trở nên những chứng nhân của Chúa trước mặt mọi người. Amen.


Comments are closed.