Thứ 6 Tuần I Mùa Vọng – Ngày 08/12/2017

Lời Chúa: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!”

Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

 


Suy niệm

SỐNG LÀ CHỌN LỰA

“ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi những điều sứ thần nói” (Lc 1, 38)

Chúng ta thấy được sau khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại Đấng Cứu Thế, qua lời Ngài phán bảo với con rắn : “ Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người phụ nữ. Giữa dòng giống mi và giòng giống người ấy. Người giòng giống ấy sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”. Vậy người phụ nữ đó là ai? Thưa đó chính là Mẹ Maria. Qủa thế, chính Chúa đã yêu thương Mẹ, đã gìn giữ Mẹ ngay từ giây phút đầu đời của Mẹ. Thiên Chúa đã không để cho Mẹ mắc một tội nào, cho dù đó là một tội riêng. Thiên Chúa đã dành riêng Mẹ theo một kế hoạch tình yêu của Ngài. Như trong thư của thánh Phaolo gửi cho giáo đoàn Ephêsô viết : “ Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người ta trở nên tinh tuyền thánh thiện” (Ep 1, 3-4). Quả thật, Thiên Chúa là Đấng nhân từ, giàu lòng thương xót. Ngài chỉ muốn những gì là tốt lành nhất cho chúng ta, dù đôi khi trái ý chúng ta. Mặc dù, Mẹ được chọn là do ý muốn của Thiên Chúa. Thế nhưng, để thưa được hai tiếng xin vâng thì thật không dễ dàng chút nào, Mẹ cũng phải chọn lựa và từ bỏ rất nhiều kế hoạch của riêng mình. Để đón nhận Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ đã từ bỏ đi tiếng nói của mình. Để chấp nhận thánh giá, mẹ đã từ bỏ tự ái, từ bỏ cả danh dự trước mặt người đời. Mẹ chọn làm theo Thánh ý Chúa trước sự khinh khi, nhục mạ và chế diễu của người đời. Như thế, chúng ta có thể nói rằng, từng giây phút trong cuộc sống của Mẹ là từng phút giây mà Mẹ phải chọn lựa để sống và làm theo ý Thiên Chúa.

Cuộc sống con người là một chuỗi những chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác. Có những chọn lựa mang đến cho chúng ta hạnh phúc, vinh quang, cũng có những chọn lựa đong đầy những đau thương, mất mát. Bất kì ai cũng phải chọn lựa cho cuộc đời của mình. Chúng ta có quyền tự do chọn lựa và phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả về sự chọn lựa đó. Có hai con đường cho chúng ta chọn lựa, một là phụng sự Thiên Chúa, hai là làm nô lệ cho tội và những bản năng thấp hèn. Như thế, con người hôm nay đang gặp những thử thách không hề nhỏ. Chúng ta có dám sống sự thật ngay khi môi trường ta đang sống đầy dãy sự gian dối, lọc lừa không? Chúng ta có dám sống chia sẻ, trong khi con người ngày nay đang cổ võ sống ích kỷ không? Chúng ta có dám sống tình yêu trong khi xã hội đầy dãy sự bất công, bạo lực không? Dẫu biết rằng điều này rất khó thực hiện, nhưng đó lại là điều mà Chúa muốn chúng ta thực hiện. Noi gương Mẹ Maria, chúng ta hãy làm chứng cho Chúa bằng cả đời sống mình, luôn biết phó thác và tin tưởng vào Chúa vì “ Đối với Chúa, không gì là không thể làm được”.

Lạy Chúa, giữa một thế giới thích chạy theo những gì là hư ảo, xin cho chúng con biết chọn Chúa là giá trị đích thực của đời sống chúng ta. Mùa vọng là mùa chờ đón Chúa đến. Chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria luôn biết khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi, những yếu hèn, biết từ bỏ ý riêng, biết phó thác cuộc đời mình trong bàn tay của Chúa, để Chúa dùng mỗi người chúng ta theo cách mà Ngài muốn.


Comments are closed.