Thứ 5 Tuần I Mùa Vọng – Ngày 07/12/2017

Lời Chúa: Mt 7, 21.24-27

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta, ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời”.

“Vậy ai nghe những lời Ta nói đây và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Ta nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

 


Suy niệm

NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH

“Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành,
thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

Trong tiến trình xây nhà, việc đầu tiên và quan trọng hơn cả là xây móng. Móng có chắc thì mới mong một ngôi nhà vững bền. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với dân chúng về việc xây dựng một ngôi nhà vững bền với nền móng bằng đá. Chúa nói đó là chọn lựa của một người khôn và Chúa đã sánh ví người khôn ấy với người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Người chỉ biết nghe mà không thực hành giống như người dại chọn xây nhà trên cát, mưa bão sẽ làm nó sụp đổ tan tành.

Thực tế cuộc sống, có những người luôn tuyên xưng danh Chúa nhưng họ không bao giờ dám hy sinh thời gian hay của cải vì Chúa. Họ không tha thứ cho ai đó đến lần thứ hai dù họ biết Chúa dạy phải tha đến bảy mươi lần bảy. Họ rước Chúa vào lòng mỗi ngày nhưng họ vẫn không ngừng nói hành nói xấu người khác thậm chí còn vu khống. Họ ca tụng sự phục vụ rằng phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình nhưng lại tính toán so đo từng chút một. Họ đi Lễ và nghe Lời Chúa mỗi ngày nhưng cuộc sống không hề thay đổi. Họ là những người có đạo nhưng không sống đạo. Bên cạnh đó cũng vẫn có những người nghe Lời Chúa và dám chấp nhận thay đổi cuộc sống. Họ dám hy sinh, từ bỏ ý riêng, tập quán xấu cùng những đam mê lầm lạc. Họ chiến đấu mỗi ngày để sẵn sàng tha thứ, yêu thương và phục vụ tha nhân. Và dẫu cho muôn ngàn cám dỗ, khổ đau, hoạn nạn, họ vẫn kiên trì theo Chúa. Họ là những người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những môn đệ của Chúa, chúng con mang danh Kitô hữu nhưng chúng con đã chẳng sống theo lời dạy của Chúa. Chúng con nghe Lời Chúa nhiều nhưng vì ngại khó nên chúng con đã trở thành những kẻ khờ dại xây nhà trên cát. Xin ban cho chúng con ơn can đảm để chúng con dám thay đổi cuộc sống của mình, dám tha thứ, yêu thương, phục vụ mọi người như Chúa đã dạy để trở nên những môn đệ chân chính của Chúa. Amen.


Comments are closed.