Thứ 6 Tuần III Thường Niên – Ngày 26/01/2018

Lời Chúa: Lc 10, 1-9

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.”

“Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: ‘Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi’.”

 


Suy niệm

SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO

“Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới”(Lc 10,1).

Đoạn Tin Mừng trong ngày lễ hai thánh Titô và Timôthê hôm nay đặt để chúng ta trong viễn cảnh của người môn đệ được Chúa sai đi. Chủ ý của thánh Luca trong bài tường thuật này là muốn cho mọi người hiểu rằng: Truyền giáo không phải là bổn phận của riêng các Tông đồ mà là của tất cả mọi người. Gíao Lý Hội thánh Công Giáo số 850 khẳng định: “Truyền giáo là bản chất của Hội Thánh lữ hành, vì chính Hội Thánh bắt nguồn từ sứ vụ của Chúa Con và sứ vụ của Chúa Thánh Thần, theo ý định của Thiên Chúa Cha” (x. AG, số 2). Điều ấy đã được chính thánh Phaolô cảm nghiệm “khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1Cr 9,16). Cảm nghiệm ấy phải là ngọn lửa đốt lên trong lòng mỗi người Kitô hữu, như một sự đáp lại lệnh truyền của Thầy Chí Thánh năm xưa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Tin Mừng ấy là chính Đức Giêsu Kitô. Người đã khai mở triều đại Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Đó là tin vui lớn lao, cần loan báo cho cả địa cầu. Triều đại được ứng nghiệm bằng việc xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật, giải phóng con người khỏi mọi ách nô lệ ràng buộc của ma quỷ và sự dữ, đem bình an cho mọi người. Chính người loan báo phải chứng tỏ Triều đại Thiên Chúa bằng thái độ siêu thoát: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép”. Vì sứ điệp quan trọng, thời giờ cấp bách, nên “đừng chào hỏi ai dọc đường”, tập trung vào sứ mạng, không chú ý đến những gì phụ thuộc ở đời này như ăn uống, ngủ nghỉ: “người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó”. Khi người môn đệ sống siêu thoát, nghèo khó, chính lúc ấy, Thiên Chúa ngự trong họ sẽ làm việc và họ sẽ có sức mạnh của Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta: “Chúng con đừng sợ, chúng con hãy dấn thân cho đến cùng, dấn thân cho những điều lớn lao. Chúng con hãy cống hiến cuộc đời như Đức Giêsu đã cống hiến cuộc đời mình. Không bằng từng mảng nhỏ, hay chỉ một thời gian. Đời sống của một tín hữu không là một đời sống của cuối tuần nhưng là một đời sống sung mãn”.

Lạy Chúa, đến với mọi người thật không dễ chút nào, nhất là trong một xã hội thực dụng và hưởng thụ ngày nay, có nhiều khác biệt trong tư tưởng và lối sống. Xin cho chúng con cứ hăng say dấn thân cho Nước Chúa trong sứ vụ truyền giáo. Xin cho chúng con cảm nghiệm về Lời Chúa luôn thúc bách với mỗi người chúng con: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Và xin cho chúng con chân tình thưa với Chúa như ngôn sứ Isaia: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi”. Amen.


Comments are closed.