Thứ 5 sau Chúa Nhật III Thường Niên – Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại – Ngày 25/01/2018

Lời Chúa: Mc 16,15-18

Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

 


Suy niệm

SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15).

Đoạn Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay, trong thánh lễ kính thánh Phaolô tông đồ trở lại, đưa chúng ta đến khung cảnh cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trước khi Người lên trời. Trong cuộc gặp gỡ này, Chúa đã truyền lệnh cho các Tông Đồ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Lệnh truyền của Chúa như là lời sau cuối của một vị Thầy truyền lại cho các môn sinh của mình và chắc hẳn các môn sinh sẽ hiểu được tầm mức quan trọng của những lời này. Quả vậy, lệnh truyền của Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi Giáo hội phải nhìn nhận: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha” (Ad Gentes, số 2).

Lệnh truyền hãy loan báo Tin Mừng mà Chúa Giêsu đã long trọng trao cho các Tông Đồ cũng là cho toàn thể Giáo hội. Như vậy, mọi Kitô hữu đều có sứ mệnh truyền giáo. Về phần mình, chúng ta phải sống và thực thi lệnh truyền này, vì chúng ta đã được liên kết với Đức Kitô và sứ mạng của Người qua Bí tích Rửa Tội. Lệnh truyền này đưa chúng ta đứng trước một trách nhiệm phải chu toàn, đó là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ. Nhìn vào hiện trạng của thế giới hôm nay, nhiều người còn xa lạ với sứ điệp Tin Mừng. Điều này cho thấy một viễn tượng: sứ mạng truyền giáo của chúng ta thật bao la và rất rộng lớn ở phía trước.

Có nhiều hình thức, nhiều phương pháp truyền giáo. Một trong những hình thức rao giảng Tin Mừng trong bối cảnh hiện nay là sống giá trị Tin Mừng bằng chính cuộc sống đời thường của mình. Trong chính cuộc sống hằng ngày, chúng ta hãy làm cho hình ảnh Chúa Giêsu được lớn lên trong gia đình, trong cách ăn nết ở và lối cư xử của ta, để mọi người nhận ra ta là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì “ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

Lạy Chúa, xin Chúa thêm sức và hướng dẫn cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng con, để chúng con biết làm cho ánh sáng Tin Mừng của Chúa lan tỏa ra khắp mọi người xung quanh, hầu cho mọi người nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ thế gian. Amen.


Comments are closed.