Thứ 6 Tuần II Phục Sinh – Ngày 03/05/2019 – Lễ Thánh Philípphê và Giacôbê, Tông đồ

Lời Chúa: Ga 14,6-14

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Tôma rằng: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người”.

Philipphê thưa: “Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha và như thế là đủ cho chúng con”.

Chúa Giêsu nói cùng ông rằng: “Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư? Philipphê, ai thấy Thầy là xem thấy Cha. Sao con lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha?’ Con không tin Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm được những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha. Và điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, Thầy sẽ làm, để Cha được vinh hiển trong Con. Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Thầy, Thầy sẽ làm cho”.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU- CON ĐƯỜNG CỨU RỖI

“Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6).

Để đến một địa điểm nào đó, chúng ta cần biết địa chỉ, và con đường nào dẫn đến nơi đó một cách nhanh nhất và dễ dàng để đi. Chúng ta đang sống và đang trên hành trình tiến về nhà Cha, nên cần phải biết được con đường nào dẫn chúng ta đi đúng hướng và đạt được mục đích tối hậu là được ở bên Chúa Cha. Dựa trên ý hướng đó và dưới ánh sáng của bài Tin Mừng, chúng ta cùng suy gẫm với chủ đề: Chúa Giêsu- Con Đường Cứu Rỗi.

Thiên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người không loại trừ một ai, miễn là họ nhìn nhận chính Ngài là ánh sáng dẫn đường chỉ lối. Con đường chắc chắn nhất là con đường mạc khải nơi Đức Giêsu. Vì thế, thánh Gioan đã ghi lại lời khẳng định của Đức Giêsu: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Thánh Gioan còn cho thấy Chúa Giêsu là Ngôi Lời (Logos) của Thiên Chúa. Ngài là mạc khải của Thiên Chúa, nên chúng ta có thể đến cùng Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu. Điều này được xác định trong Hiến Chế Mạc Khải, số 2: “Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mạc khải chính mình và tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm thánh ý Ngài. Nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, Ngôi Lời nhập thể trong Chúa Thánh Thần, và được thông phần bản tính của Thiên Chúa”.

Khát khao của con người là được gặp Thiên Chúa. Vì thế, thánh Phi-líp-phê đã thưa với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8). Lời cầu xin của thánh Phi-líp-phê nhắm đến một cuộc thần hiển như thánh Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đã chiêm ngưỡng Chúa. Chắc chắn một điều là Đức Giêsu không muốn dẫn các môn đệ đến với Chúa Cha qua những hiện tượng, hay các phép lạ, nhưng qua những sự việc đó, Chúa muốn dẫn họ đi xa hơn và nhận ra chính Chúa cũng là Thiên Chúa. Để có thể đi trên “con đường Giêsu”, các môn đệ cần phải có đức tin mới cảm nhận được Chúa Cha đang ở với họ qua Đức Giêsu, như Đức Giêsu nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9).

Đứng trước những sự việc hay những hiện tượng lạ xảy ra trong cuộc sống, nhiều người chỉ có thể tin khi có sự xác nhận của khoa học. Làm sao con người có thể tin được qua lời truyền phép của linh mục, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu nếu không có niềm tin đủ mạnh. Niềm tin giúp chúng ta nhân ra Đức Giêsu đang hiện diện cách nhiệm mầu trong cử hành phụng vụ. Qua Đức Giêsu, chúng ta được trở nên con Thiên Chúa, được thấy Thiên Chúa và được hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban.

Lạy Chúa, ngày nay đứng giữa những học thuyết và những lối sống phủ nhận có Thiên Chúa, xin Chúa ban cho chúng con luôn chạy đến với Đức Giêsu và đặt trọn niềm tin vào Người để chúng con có thể đứng vững trong trước những thử thách trong cuộc sống hằng ngày, và để nhận chỉ có Ngài là Đấng mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Amen.


Comments are closed.